Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Dohoda o skončení nájmu bytu - Miroslava Sýkorová
335/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Miroslava Sýkorová
25. August 2023
Zmlluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
328/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica EVPÚ a.s.
25. August 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme NP č. 244/2018 - HATO Vombat Academy
323/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica HATO COMBAT ACADEMY, o.z.
25. August 2023
Nájomná zmluva - ELBOZO
325/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica ELBOZO s.r.o.
25. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - Jednota dôchodcov
327/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Jednota dôchodcov na Slovensku Nová Dubnica - Kolačín
23. August 2023
Záložná zmluva č. 300/364/2021
320/2023
1 783 600,00 € Mesto Nová Dubnica Štátny fond rozvoja bývania
23. August 2023
Zmluva o zriadení predkupného práva s vecno-právnymi účinkami
321/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
18. August 2023
Nájomná zmluva - pozemok
313/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Valéria Marušincová
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 244/2023 - KAMEgroup plus, s.r.o.
316/2023
141,78 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup plus, s. r. o.
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - KAMEgroup plus, s.r.o.
315/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica KAMEgroup plus, s. r. o.
18. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotície z rozpočtu mesta č. 88/2023
308/2023
25 800,00 € Mesto Nová Dubnica Futbalový klub Nová Dubnica
15. August 2023
Záložná zmluva č. 300/364/2021
Záložná zmluva č. 300/364/2021
1 783 600,00 € Mesto Nová Dubnica Štátny fond rozvoja bývania
11. August 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z302091CVZ9-91-108- Fast care
305/2023
205 400,00 € Mesto Nová Dubnica Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
11. August 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve centr. č. 290/2023
306/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Okresné stavebné bytové družstvo
9. August 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
304/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Marián Kozáček
2. August 2023
Zmluva o zverení majetku do správy - TRI DUBY
292/2023
1 768 781,86 € Mesto Nová Dubnica Zariadenie sociálnych služieb TRI DUBY, zariadenie pre seniorov
21. Júl 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splatení dlhu - Buzíková Ľudmila
258/2023
1 576,49 € Mesto Nová Dubnica Ľudmila Búziková
20. Júl 2023
Zmluva o nájme bytu - Šmatláková
281/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Zuzana Šmatlánková
19. Júl 2023
Nájomná zmluva
290/2023
19,50 € Mesto Nová Dubnica Okresné stavebné bytové družstvo
12. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - Nová Dubnica Invest
273/2023
33 100,00 € Mesto Nová Dubnica Nová Dubnica Invest, s.r.o.