Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Daňo
141/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Erik Daňo
19. Apríl 2023
Kúpna zmluva Dalitrans, s.r.o.
140/2023
4 411,00 € Mesto Nová Dubnica DALITRANS s.r.o.
13. Apríl 2023
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru
135/2023
75 001,28 € Mesto Nová Dubnica Ing. Peter Chovanec
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - SRZ
129/2023
1 200,00 € Mesto Nová Dubnica Slovenský rybársky zväz - MO Dubnica nad Váhom
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - DHZ
130/2023
8 000,00 € Mesto Nová Dubnica Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín
4. Apríl 2023
Kúpna zmluva
131/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Peter Kotlárik
4. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nová Dubnica - Futbalový klub
128/2023
700,00 € Mesto Nová Dubnica Futbalový klub Nová Dubnica
31. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme NP - CO kryt
127/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Pavol Čulák
30. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - LT - Len tanec, oz.
125/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica LT - Len Tanec
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových prietorov - HATO COMBAT ACADEMY,oz
126/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica HATO COMBAT ACADEMY, o.z.
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
124/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica OSA - športová akadémia
29. Marec 2023
Zmluva o odbere odpadu
118/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica LB Plast s.r.o.
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/97
4 279,00 € Mesto Nová Dubnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/98
Doplnená
93 210,84 € Mesto Nová Dubnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
28. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
123/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica PRVÁUMÝVACIA Dubnica s.r.o.
28. Marec 2023
Kúpna zmluva MIDAS PRO
122/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica MIDAS pro, s r.o.
28. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/13/060/101
11 410,64 € Mesto Nová Dubnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
23. Marec 2023
Nájomná zmluva - Krátka
113/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Gabriela Krátka
23. Marec 2023
Dohoda o ukončení nájmu uzatvoreného NZ č. 390/2021
112/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Gabriela Krátka
23. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
115/2023
0,00 € Mesto Nová Dubnica Richard Dubnička