Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Rozália K. KIRA n.o.
19. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jozef s. KIRA n.o.
19. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária V. KIRA n.o.
18. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Viera B. KIRA n.o.
14. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Helena B. KIRA n.o.
5. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária O. KIRA n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Oľga K. KIRA n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mgr. Anna Ch. KIRA n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Vlastimil M. KIRA n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ján R. KIRA n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jana K. KIRA n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mariana P. KIRA n.o.
31. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jozef Z. KIRA n.o.
27. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva P. KIRA n.o.
27. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ľudmila K. KIRA n.o.
27. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Brigita H. KIRA n.o.
27. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Vlasta H. KIRA n.o.
27. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna P. KIRA n.o.
27. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna R. KIRA n.o.
27. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Agnesa H. KIRA n.o.