Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Otília V. KIRA n.o.
21. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária M. KIRA n.o.
21. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva L. KIRA n.o.
21. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jarmila P. KIRA n.o.
21. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna M. KIRA n.o.
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Miloslav S. KIRA n.o.
6. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária M. KIRA n.o.
6. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Žofia L. KIRA n.o.
6. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Alžbeta M. KIRA n.o.
29. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna Š. KIRA n.o.
29. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ing. Jozef B. KIRA n.o.
21. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
200,00 € Tomáš Ondriaš KIRA n.o.
15. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Valéria H. KIRA n.o.
15. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Dezidéria B. KIRA n.o.
15. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ing. Jozefína Š. KIRA n.o.
13. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
2 000,00 € RVC Senica s.r.o. KIRA n.o.
9. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária N. KIRA n.o.
9. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Marta B. KIRA n.o.
9. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Dagmar O. KIRA n.o.
2. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária M. KIRA n.o.