Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Judita H. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Sabina H. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Viliam K. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Mária O. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Kvetoslava M. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Mgr. Anna Ch. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jarmila D. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Vlasta P. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Adolf P. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Jozefína L. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Helena B. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Ján R. KIRA n.o.
21. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Imrich G. KIRA n.o.
21. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Marta F. KIRA n.o.
21. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária V. KIRA n.o.
14. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna D. KIRA n.o.
13. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Božena O. KIRA n.o.
11. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna B. KIRA n.o.
11. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária K. KIRA n.o.
28. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Miroslav KIRA n.o.