Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Lýdia Ch. KIRA n.o.
28. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ján M. KIRA n.o.
28. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Margita M. KIRA n.o.
28. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Edita H. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Gabriela B. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Melánia J. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Rozália A. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € MUDr. Mária R. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária L. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna Š- KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Alžbeta B. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Karol D. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Priska P. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Helena V. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Júlia B. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Zlatica K. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ing. Gyorgy C. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Irena C. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva K. KIRA n.o.
20. Júl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária K. KIRA n.o.