Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Milan P. KIRA n.o.
19. December 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Oľga P. KIRA n.o.
19. December 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna P. KIRA n.o.
19. December 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jaroslava L. KIRA n.o.
19. December 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva B. KIRA n.o.
6. December 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Daniela V. KIRA n.o.
6. December 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Katarína V. KIRA n.o.
28. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jozef H. KIRA n.o.
24. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Margita D. KIRA n.o.
24. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva P. KIRA n.o.
15. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Irena D. KIRA n.o.
15. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ema R. KIRA n.o.
15. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Gabriela D. KIRA n.o.
15. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Vladimír R. KIRA n.o.
15. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária M. KIRA n.o.
15. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Margita Ď. KIRA n.o.
15. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ľudmila B. KIRA n.o.
15. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mojmír V. KIRA n.o.
15. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Konštancia J. KIRA n.o.
15. November 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jarmila Ú. KIRA n.o.