Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna K. KIRA n.o.
17. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Oľga N. KIRA n.o.
17. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Valéria Š. KIRA n.o.
17. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Michaela D. KIRA n.o.
17. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Oľga Š. KIRA n.o.
17. Máj 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna Š. KIRA n.o.
29. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Pavol H. KIRA n.o.
28. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Božena F. KIRA n.o.
28. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anastázia S. KIRA n.o.
22. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária H. KIRA n.o.
21. Apríl 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Amália Ď. KIRA n.o.
5. Apríl 2022
Zamestnávateľská zmluva
52190820TTT525
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. KIRA n.o.