Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária G. KIRA n.o.
22. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária Š. KIRA n.o.
14. September 2022
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci
0,00 € Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja, o.z. KIRA n.o.
8. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Helena H. KIRA n.o.
6. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva K. KIRA n.o.
6. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Božena O. KIRA n.o.
6. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva B. KIRA n.o.
6. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Edita J. KIRA n.o.
6. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Marta U. KIRA n.o.
6. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Magdaléna H. KIRA n.o.
6. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna J. KIRA n.o.
6. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Hedvika F. KIRA n.o.
6. September 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Karol H. KIRA n.o.
16. August 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva M. KIRA n.o.
15. August 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ing. Jozef S. KIRA n.o.
5. August 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Františka M. KIRA n.o.
4. August 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ján K. KIRA n.o.
4. August 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Terézia G. KIRA n.o.
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22160078
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22160078
0,00 € KIRA n.o. KIRA n.o.
1. August 2022
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Boris M. KIRA n.o.