Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Imrich G. KIRA n.o.
21. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Marta F. KIRA n.o.
21. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária V. KIRA n.o.
14. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna D. KIRA n.o.
13. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Božena O. KIRA n.o.
11. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna B. KIRA n.o.
11. Júl 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária K. KIRA n.o.
28. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Miroslav KIRA n.o.
28. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Otília V. KIRA n.o.
21. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária M. KIRA n.o.
21. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva L. KIRA n.o.
21. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jarmila P. KIRA n.o.
21. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna M. KIRA n.o.
9. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Miloslav S. KIRA n.o.
6. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária M. KIRA n.o.
6. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Žofia L. KIRA n.o.
6. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Alžbeta M. KIRA n.o.
29. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna Š. KIRA n.o.
29. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ing. Jozef B. KIRA n.o.
21. Máj 2023
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
Zmluva o vytvorení diela a poskytnutí umeleckého výkonu
200,00 € Tomáš Ondriaš KIRA n.o.