Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Helena M. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária S. KIRA n.o.
18. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Brigita H. KIRA n.o.
16. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária K. KIRA n.o.
14. August 2023
Dodatok
Zmluva o výpožičke
0,00 € Agnesa H. KIRA n.o.
14. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Anna R. KIRA n.o.
14. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ladislav B. KIRA n.o.
14. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária V. KIRA n.o.
2. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva P. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária H. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Marta V. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Imelda R. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Lýdia F. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Anna P. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária M. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Emília M. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Marta R. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Titus Holič KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Bernardína O. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Vlasta H. KIRA n.o.