Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Oľga K. KIRA n.o.
22. September 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Vlastimil M. KIRA n.o.
22. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva K. KIRA n.o.
22. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Marta Š. KIRA n.o.
22. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Helena F. KIRA n.o.
6. September 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Etela F. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ilona S. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Helena H. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Angela M. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Miloslav M. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária B. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jozef K. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Terézia P. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Helena M. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária S. KIRA n.o.
18. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Brigita H. KIRA n.o.
16. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária K. KIRA n.o.
14. August 2023
Dodatok
Zmluva o výpožičke
0,00 € Agnesa H. KIRA n.o.
14. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Anna R. KIRA n.o.
14. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ladislav B. KIRA n.o.