Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Vlasta S. KIRA n.o.
4. Marec 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Katarína L. KIRA n.o.
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna M. KIRA n.o.
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Emília Š. KIRA n.o.
15. Február 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária B. KIRA n.o.
31. Január 2024
Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s užívaním jednotky domáceho tiesňového volania
Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s užívaním jednotky domáceho tiesňového volania
0,00 € ASSR, s. r. o. KIRA n.o.
18. Január 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna Z. KIRA n.o.
18. Január 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Oľga H. KIRA n.o.
18. Január 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Pavlína K. KIRA n.o.
18. Január 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Vlasta Š. KIRA n.o.
18. Január 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Kristína Ž. KIRA n.o.
18. Január 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anna K. KIRA n.o.
18. Január 2024
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Milan P. KIRA n.o.
4. December 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Emília L. KIRA n.o.
4. December 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Lydia P. KIRA n.o.
4. December 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Helena H. KIRA n.o.
4. December 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária H. KIRA n.o.
4. December 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € MUDr. Mária Š. KIRA n.o.
16. November 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Blažena H. KIRA n.o.
16. November 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária L. KIRA n.o.