Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. November 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Oľga K. KIRA n.o.
8. November 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Irena T. KIRA n.o.
8. November 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Františka O. KIRA n.o.
19. Október 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva F. KIRA n.o.
19. Október 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eleonóra J. KIRA n.o.
19. Október 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Milena S. KIRA n.o.
19. Október 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Margita K. KIRA n.o.
19. Október 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Rudolf B. KIRA n.o.
19. Október 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Anastázia V. KIRA n.o.
10. Október 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Janka K. KIRA n.o.
10. Október 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ernestína H. KIRA n.o.
10. Október 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Vladimír M. KIRA n.o.
22. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária K. KIRA n.o.
22. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Oľga K. KIRA n.o.
22. September 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Vlastimil M. KIRA n.o.
22. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Eva K. KIRA n.o.
22. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Marta Š. KIRA n.o.
22. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Helena F. KIRA n.o.
6. September 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Etela F. KIRA n.o.
6. September 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Ilona S. KIRA n.o.