Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Lýdia F. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Anna P. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Mária M. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Emília M. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Marta R. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Titus Holič KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Bernardína O. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Vlasta H. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Judita H. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Sabina H. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Viliam K. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Mária O. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Kvetoslava M. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Mgr. Anna Ch. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Jarmila D. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Vlasta P. KIRA n.o.
1. August 2023
Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke
0,00 € Adolf P. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Jozefína L. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Helena B. KIRA n.o.
1. August 2023
Dodatok
Dodatok
0,00 € Ján R. KIRA n.o.