Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dodatok ŠR
23/18/060/35-1
0,00 € Eva Harezníková EVAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
1. December 2023
Dodatok ŠR
23/18/060/38-1
0,00 € Eva Harezníková EVAN Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/10
0,00 € Obec Oponice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/6
0,00 € Obec Krnča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/3
0,00 € Obec Chrabrany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/12
0,00 € Obec Práznovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. November 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/18/19B/12
6 846,40 € Obecný podnik Práznovce s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/16
0,00 € Obec Solčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/18/19B/7-1
0,00 € VeRi, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/4
0,00 € Obec Koniarovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/18
0,00 € Obec Kovarce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/18/054/188
136,88 € Obec Kovarce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
27. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/13
0,00 € Obec Preseľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/8
0,00 € Obec Nitrianska Streda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/2
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/1
0,00 € Obec Hrušovany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/5
0,00 € Obec Krušovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/9
0,00 € Obec Norovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
23. November 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/18/010/14
0,00 € Obec Rajčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. November 2023
Dodatok k dohode §19b - NP
23/18/19B/6-1
0,00 € Čevas s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany