Centrálny register zmlúv

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/37 zo dňa 16.4.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/37 zo dňa 16.4.2020
0,00 € Eduard Novotný EMNY PLUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Február 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/1260 zo dňa 22.05.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/1260 zo dňa 22.05.2020
0,00 € Patrícia Bisáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
25. Marec 2021
Dohoda č.21/18/54E/531 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č.1,3A alebo 3B ( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorých zá
21/18/54E/531
0,00 € Peter Poláček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
8. Apríl 2016
"Dodatok č.1 k Dohode č.81/§52a/2015 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnsoti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osoby "
dodatok č.1 k 81/§52a/2015/TO
0,00 € Spokojnosť oz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
3. Marec 2021
Dohoda č.21/18/54E/380 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 2 ( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znen
21/18/54E/380
0,00 € Adam Olša Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Marec 2021
"D O H O D A o ukončení dohody č. 21/18/54E/442 zo dňa 09.03.2021"
D O H O D A o ukončení dohody č. 21/18/54E/442
0,00 € Andrea Naňová Chill-out Cafe & bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Marec 2021
Dohoda č.21/18/54E/534 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č.2 ( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znení
21/18/54E/534
0,00 € Andrea Naňová Chill-out Cafe & bar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2021
Dohoda č.21/18/54E/505 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 2 ( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorých zákonov v zne
21/18/54E/505
0,00 € Anna Ducká ANGEL Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. September 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/638 zo dňa 31.03.2021
Dohoda o ukončení dohody č. 21/18/54E/638
0,00 € Anna Karvayová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. Február 2021
Dohoda č.21/18/54E/279 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 2 ( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znen
21/18/54E/279
0,00 € Anton Sitár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
17. Február 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/2215 zo dňa 23.12.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/2215 zo dňa 23.12.2020
0,00 € Bc. Lenka Domčeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
29. December 2020
Dohoda č.20/18/54E/2278 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 2( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znení
20/18/54E/2278
0,00 € Blanka Pravdová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
19. Január 2021
Dohoda č.21/18/54E/38 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámvi projetku "Prvá pomoc"-Opatrenie č.2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/18/54E/38
0,00 € Boris Pupák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Február 2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/1437 zo dňa 1.6.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/1437 zo dňa 1.6.2020
0,00 € Daniel Bezák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Február 2021
Dohoda č.21/18/54E/191 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 2 ( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znení
21/18/54E/191
0,00 € Denis Jančovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
1. December 2020
Dodatok č. 1 k Dohode č.20/18/54E/35 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č.1 v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých záko
20/18/54E/35
0,00 € DOBYS-GASTRO s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22. December 2020
Dohoda č.20/18/54E/2241 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 2 ( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znen
20/18/54E/2241
0,00 € Dušan Húdok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Apríl 2021
Dohoda č.21/18/54E/724 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 2 (v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorých zákonov v znení
21/18/54E/724
0,00 € Dušan Plačko Business Pro Services Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
28. November 2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/28 zo dňa 16.4.2020
Dohoda o ukončení dohody č. 20/18/54E/28 zo dňa 16.4.2020
0,00 € ENVIMETAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
24. Marec 2021
Dohoda č.21/18/54E/571 o poskytnutí finnačeného príspevku v rámci projetku "Prvá pomoc"Opatrenie č. 2 ( v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplenení niektorých zákonov v zne
21/18/54E/571
0,00 € Erika Halcinová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany