Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉHO PSA č. 12/18/2023
7240-2023-LSR
300,00 € Ing. Jozef Hlbocký LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉHO PSA č. 13/18/2023
7242-2023-LSR
240,00 € Pavol Baran LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉHO PSA č. 14/18/2023
7241-2023-LSR
300,00 € Ing. Martin Bystriansky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉHO PSA č. 15/18/2023
7219-2023-LSR
300,00 € Ing. Martin Kováčik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉHO PSA č. 16/18/2023
7218-2023-LSR
240,00 € Ing. Pavol Černák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉHO PSA č. 18/18/2023
7215-2023-LSR
240,00 € Tomáš Vaník LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉHO PSA č. 19/18/2023
7214-2023-LSR
300,00 € Ing. Hilbert Géci LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB POĽOVNE UPOTREBITEĽNÉHO PSA č. 1/18/2023
7228-2023-LSR
300,00 € Ing. Matej Zemančík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. December 2023
Dohoda o spoločnom užívaní telesa lesnej cesty CRZ 000002/2024/LSR
2-2024-LSR
55,00 € Dominika Hlásniková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 14/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7203-2023-LSR
0,00 € LIVIFOREST s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
29. November 2023
Dohoda o používaní pozemkov. č. 7/2023-230
7086-2023-LSR
150,00 € Ján Krnáč LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
29. November 2023
Kúpna zmluva č. 404/18/IV/2023
7140-2023-LSR
0,00 € STANBAU s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
28. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 11/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7057-2023-LSR
0,00 € IRON ART, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
28. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 12/18/IV/2023 - Verejná dražba dreva
7061-2023-LSR
0,00 € KALLA BARREL kft. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 1/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7042-2023-LSR
0,00 € TATRAN WOOD COMPANY, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 2/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7043-2023-LSR
0,00 € BIG BLOCK, s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 3/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7044-2023-LSR
0,00 € Holz-Import-Export s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 4/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7046-2023-LSR
0,00 € DREVOKAPITAL , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 6/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7047-2023-LSR
0,00 € Ing. Štefan Poliačik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 7/18/IV/2023 - Verejná dražba dreva
7048-2023-LSR
0,00 € Lesagro sro. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana