Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 2/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7043-2023-LSR
0,00 € BIG BLOCK, s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 3/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7044-2023-LSR
0,00 € Holz-Import-Export s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 4/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7046-2023-LSR
0,00 € DREVOKAPITAL , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 6/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7047-2023-LSR
0,00 € Ing. Štefan Poliačik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 7/18/IV/2023 - Verejná dražba dreva
7048-2023-LSR
0,00 € Lesagro sro. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 8/18/IV/2023 - Verejná dražba dreva
7049-2023-LSR
0,00 € ESCO CZ PRODUCTION s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 9/18/IV/2023 - Verejná dražba dreva
7050-2023-LSR
0,00 € IVORE, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 10/18/IV/2023-Verejná dražba dreva
7053-2023-LSR
0,00 € DEKRET Holz s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
24. November 2023
Kúpna zmluva č. 466/18/IV/2023/EAD
7016-2023-LSR
5 326,20 € FABRILIS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. November 2023
Kúpna zmluva č. 464/18/IV/2023/EAD
6974-2023-LSR
9 343,11 € K - M - K , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. November 2023
Kúpna zmluva č. 429/18/IV/2023
6885-2023-LSR
12 000,00 € MASSSA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
14. November 2023
Kúpna zmluva č. 463/18/IV/2023/EAD
6749-2023-LSR
6 774,85 € Dynasty group a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
14. November 2023
Nájomná zmluva
4953-2023-LSR
173,00 € Danica Ličková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
14. November 2023
ZMLUVA O DIELO č. 6577/2023/LSR
6577-2023-LSR
18 541,51 € Vladimír Malých - Hydroizomat LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. November 2023
Zmluva o dielo č. 14 -18/1 DNS
6697-2023-LSR
52 916,82 € Ing. Radovan Vološčuk – ALWO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. November 2023
Nájomná zmluva
6731-2023-LSR
52,32 € Filip Baláž LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. November 2023
Kúpna zmluva č. 6725/2023/LSR
6725-2023-LSR
5 040,00 € Roľnícke družstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. November 2023
Kúpna zmluva č. 6723/2023/LSR
6723-2023-LSR
5 040,00 € Roľnícke družstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
9. November 2023
Kúpna zmluva č. 462/18/IV/2023/EAD
6705-2023-LSR
0,00 € H5 INVEST s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. November 2023
ZMLUVA č. 107/2023-231
6674-2023-LSR
101,93 € Jaroslav Síhelský LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana