Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 159/18/I/2024/EAD
1334-2024-lsr
0,00 € JASE, spol. s r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
29. Február 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 18/18/Nn/2024-141
1294-2024-LSR
1,43 € Jozef Stehlík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
29. Február 2024
Rámcová dohoda č.18-4 –časť 1 -DNS- Krmivá
1247-2024-LSR
2 880,00 € Poľnohospodárske družstvo Očová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
29. Február 2024
Rámcová dohoda č.18-4 –časť 2 -DNS- Krmivá
1248-2024-LSR
1 728,00 € Roľnícke družstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. Február 2024
Nájomná zmluva
1257-2024-LSR
61,00 € Magdalena Šuleková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. Február 2024
Dohoda o spoločnom užívaní telesa lesnej cesty
1046-2024-LSR
19,94 € Mária Klimentová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
26. Február 2024
Nájomná zmluva
1240-2024-LSR
357,00 € Anna Refková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
26. Február 2024
Rámcová dohoda č. 18-5 DNS- Krmivá
1106-2024-LSR
6 120,00 € Roľnícke družstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
26. Február 2024
Kúpna zmluva č. 116/18/1/2024
1253-2024-lsr
20 000,00 € LES - VP a syn, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Február 2024
Nájomná zmluva
1172-2024-LSR
78,60 € Štefan Gondáš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Február 2024
Nájomná zmluva
3211-2023-LSR
551,00 € Poľovnícke združenie Slovenská Ľupča LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Február 2024
Kúpna zmluva č. 112/18/I/2024
1192-2024-LSR
0,00 € LUTEUS SK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Február 2024
Kúpna zmluva č. 115/18/I/2024
1171-2024-LSR
0,00 € STANBAU s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Február 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. 2775/93-120
1193-2024-LSR
0,00 € Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Február 2024
Zmluva o dielo č. 18 -18/1 DNS
1001-2024-LSR
2 998,03 € PLENT, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Február 2024
Kúpna zmluva č. 114/18/I/2024
1041-2024-LSR
0,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Február 2024
Kúpna zmluva č. 158/18/I/2024/EAD
1118-2024-LSR
5 261,91 € Di Mihálik, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Február 2024
Kúpna zmluva č. 156/18/I/2024/EAD
1090-2024-LSR
54 000,00 € BRUSTER s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Február 2024
Kúpna zmluva č. 111/18/I/2024
1104-2024-LSR
20 000,00 € Pil-trans s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Február 2024
Kúpna zmluva č. 199/18/I/2024
1105-2024-LSR
1 200,00 € Pavel Gunár ml. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana