Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 264/18/II/2024/EAD
4034-2024-LSR
0,00 € K&K WOOD SLOVAKIA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 270/18/II/2024/EAD
4008-2024-LSR
0,00 € K&K WOOD SLOVAKIA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Jún 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv č. 04/2024/LSR-142
4015-2024-LSR
42,66 € Ján Mráz LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 299/18/II/2024
4013-2024-LSR
0,00 € Junior Stav s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Jún 2024
Dohoda o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu zo zákona č. 6/18/2024-140
4016-2024-LSR
0,00 € Ing. Hajtol Zoltán Jozef LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Jún 2024
Kúpna zmluva 3499-2024-lsr
3499-2024-lsr
14 473,00 € ONON s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
13. Jún 2024
Zmluva č. 1/18/Np/2024-140 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov
3844-2024-LSR
18,13 € Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Prašivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
13. Jún 2024
Zmluva č. 2/18/Np/2024-140 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov
3846-2024-LSR
608,74 € Lesná urbárska pozemková spoločnosť Látky - Bykovo, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Jún 2024
Dohoda o spoločnom užívaní telesa lesnej cesty CRZ 003862/2024/LSR
3862-2024-LSR
20,56 € Dr. Ľubomír Škandera LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Jún 2024
Nájomná zmluva
4910-2023-LSR
300,00 € Ing. Jozef Lupták, Ing. Anna Luptáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Jún 2024
Nájomná zmluva
3689-2024-LSR
1,00 € Bc. Tóčiková Martina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. Jún 2024
Nájomná zmluva
3707-2024-LSR
45,00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pondelok - Hrnčiarska Ves LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 268/18/II/2024/EAD
3840-2024-LSR
0,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 269/18/II/2024/EAD
3792-2024-lsr
0,00 € LIGNEUS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Jún 2024
Kúpna zmluva č.18 - 3 DNS PLETIVÁ
3594-2024-LSR
28 673,04 € AREPO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 267/18/II/2024/EAD
3749-2024-LSR
0,00 € EL-DREWNO Lukasz Trzop LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 261/18/II/2024/EAD
3596-2024-LSR
0,00 € BRUSTER s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 263/18/II/2024/EAD
3726-2024-LSR
0,00 € BEKY, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 265/18/II/2024/EAD
3729-2024-LSR
0,00 € K - M - K , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Jún 2024
Nájomná zmluva
3685-2024-LSR
1,00 € Kucharíková Dana LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana