Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2024
Dohoda o používaní pozemkov č. 1/2024-230
515-2024-LSR
200,00 € Roľnícke družstvo Látky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
22. Január 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 412/2024/LSR
412-2024-LSR
3 547,68 € FAMCARGO s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
22. Január 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 413/2024/LSR
413-2024-LSR
3 830,40 € Miroslav Greško - Bielostav LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
22. Január 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 414/2024/LSR
414-2024-LSR
7 113,60 € Jaroslav Kováčik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
22. Január 2024
RÁMCOVÁ DOHODA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 415/2024/LSR
415-2024-LSR
9 576,00 € ZEMPRAD s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
22. Január 2024
Dohoda č. 9/2023 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
436-2024-LSR
156,96 € Vojtko Pavel, Soňa Vojtková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
22. Január 2024
Dohoda č. 7/2023 o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
435-2024-LSR
400,24 € Frederika Fekiačová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Január 2024
Kúpna zmluva č. 195/18/1/2024
387-2024-lsr
0,00 € JASE, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Január 2024
Kúpna zmluva č. 192/18/1/2024
388-2024-lsr
0,00 € LES - Indro s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
21. Január 2024
J Cúpna zmluva č. 113/18/1/2024
368-2024-lsr
0,00 € MDD GROUP, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Január 2024
Mandátna zmluva č. 268/2024/LSR
268-2024-LSR
6 540,00 € NoPe PLUS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Január 2024
Kúpna zmluva
378-2024-LSR
44 316,00 € PK Metrostav a. s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Január 2024
Nájomná zmluva
271-2024-LSR
34,00 € Radoslav Trebuľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Január 2024
ZMLUVA o ukladaní odpadu na Skládku Spoločnosti Pohronie a.s., Zvolenská Slatina č. 1188124
311-2024-LSR
0,00 € Spoločnosť Pohronie a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
17. Január 2024
Kúpna zmluva č. 11/18/2024
283-2024-LSR
300 000,00 € WiseWerk, s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Január 2024
Kúpna zmluva č. 6/18/2024
225-2024-LSR
160 000,00 € TATER, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Január 2024
ZMLUVA č. 118/2023-231
257-2024-LSR
47,80 € JUDr. Peter Čontofalský a spol. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Január 2024
Kúpna zmluva č. 2/18/2024
276-2024-LSR
Doplnená
0,00 € PÍLA SEB s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Január 2024
Kúpna zmluva č. 7/18/2024
281-2024-LSR
0,00 € MARBO spol s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Január 2024
Kúpna zmluva č. 8/18/2024
227-2024-LSR
0,00 € FIBRA spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana