Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2011
Zmluva o nájme bytu
1/2011/150
0,00 € Ing. Jaroslav Kocúr LESY SR, š.p., OZ Kriváň
23. Marec 2011
zmluva o nájme bytu č.j.: 34/2000-150
34/2000-150
Doplnená
0,00 € Pavel Karásek LESY SR, š.p., OZ Kriváň
23. Marec 2011
Zmluva o užívaní lesnej cesty Lohyňa-Blýskavica-Rimáň č. 55 /2011-221
2406-2011-LSR
0,00 € Marian Maliniak LESY SR, š.p., OZ Kriváň
25. Marec 2011
Zmluva o nájme lesných pozemkov
2163-2011-LSR
0,00 € Karol Koróni LESY SR, š.p., OZ Kriváň
25. Marec 2011
1 13/18/Nn/2011
CRZ 2159-2011
0,00 € Milan Račko LESY SR, š.p., OZ Kriváň
29. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č. 03-230/2011.
1912-2011-LSR
0,00 € IDJ s.r.o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
29. Marec 2011
Zmluva o dielo 2-405/2011
1880-2011-LSR
0,00 € NOVHAS - Miroslav Krnáč LESY SR, š.p., OZ Kriváň
31. Marec 2011
Vnútropodniková dohoda č.1
2612-2011-LSR
0,00 € OZ - Semenoles LESY SR, š.p., OZ Kriváň
31. Marec 2011
Dodatok č. 1/2011
2611-2011-LSR
0,00 € LENA s.r.o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
31. Marec 2011
Priloha č 1
2645-2011-LSR
Doplnená
0,00 € Marius Pedersen, a.s. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
31. Marec 2011
Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme č. 467/18/Nn/2010
2762-2011-LSR
0,00 € Vladimír Vinicay LESY SR, š.p., OZ Kriváň
1. Apríl 2011
Zmluva o dielo č.1-230/2011
2765-2011-LSR
0,00 € Milan Petráš-PS ELEKTRO LESY SR, š.p., OZ Kriváň
4. Apríl 2011
Zmluva č. 62 /2011-221
2698-2011-LSR
0,00 € Jozef Sliacky LESY SR, š.p., OZ Kriváň
4. Apríl 2011
Zmluva č. 60 /2011-221
2701-2011-LSR
0,00 € Jozef Konôpka, Iveta Šatarová, Renáta Výbohová LESY SR, š.p., OZ Kriváň
4. Apríl 2011
Zmluva č. 56 /2011-221
2696-2011-LS
0,00 € Katarína Ambrózyová LESY SR, š.p., OZ Kriváň
4. Apríl 2011
Zmluva o odbere odpadu
2940-2011-LS
Doplnená
0,00 € DETOX s.r.o. LESY SR, š.p., OZ Kriváň
11. Apríl 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného
2896-2011-LSR
0,00 € Fridrich Kellner, Eva Kellnerová r. Danišová LESY SR, š.p., OZ Kriváň
11. Apríl 2011
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného
2890-2011-LSR
0,00 € Ján Tóth, Mária Tóthová r. Madarašiová LESY SR, š.p., OZ Kriváň
14. Apríl 2011
Zmluva č. 63 /2011-221
3367-2011-LSR
0,00 € Martin Olšiak LESY SR, š.p., OZ Kriváň
19. Apríl 2011
Kúpna zmluva č. 21/18/II/2011
3607-2011-LSR
0,00 € Pavel Nociar LESY SR, š.p., OZ Kriváň