Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2024
Kúpna zmluva č. 9/18/2024
278-2024-LSR
Doplnená
0,00 € RIMADREV, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Január 2024
Kúpna zmluva č. 5/18/2024
244-2024-LSR
0,00 € Juraj Pecník - JP HOLZ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
15. Január 2024
Kúpna zmluva č. 1/18/2024
242-2024-lsr
0,00 € Ravensburger Wood Slovakia, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
15. Január 2024
Kúpna zmluva č. 10/18/2024
241-2024-lsr
0,00 € BrushBlock s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Január 2024
Kúpna zmluva č. 191/18/I/2024
178-2024-LSR
4 000,00 € EKOSYSTÉM M, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Január 2024
Zmluva č. 17/18/Np/2023-140
187-2024-LSR
0,00 € Urbárska a lesná spoločnosť Sávoľ, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. Január 2024
Dohoda o používaní pozemkov č. 8/2023-230
130-2024-LSR
150,00 € Roľnícke družstvo Látky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. Január 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 5/18/Nn/2023-140
20-2024-LSR
2,00 € Belina Estate s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. Január 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 6/18/Nn/2023-140
25-2024-LSR
2,00 € Belina Estate s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. Január 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 7/18/Nn/2023-140
22-2024-LSR
2,00 € Belina Estate s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. Január 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 8/18/Nn/2023-140
24-2024-LSR
2,00 € Belina Estate s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. Január 2024
Zmluva č. 4/2024 o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
120-2024-LSR
0,00 € OBEC Staré Hory LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Január 2024
Zmluva o dielo č. 15 -18/3 DNS
19-2024-LSR
18 324,30 € Stanislav Výbošťok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Január 2024
Zmluva o dielo č. 16 -18/4 DNS
26-2024-lsr
10 398,92 € Zuzana Ostrihoňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Január 2024
Zmluva o dielo č. 17 -18/4 DNS
28-2024-LSR
30 688,00 € PLENT, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. Január 2024
Zmluva o budúcej nájomnej zmluve
16-2024-LSR
3 360,00 € NUBIUM, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. December 2023
Dohoda č. 3/18/2023-140 o urovnaní
7431-2023-LSR
2,00 € Belina Estate s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. December 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 14/18/Nn/2023-142
7446-2023-LSR
1 700,98 € Ondrej Ambrozy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. December 2023
ZMLUVA O DIELO č. OZ18-NLZ-2023-4-P
7321-2023-LSR
1 677 670,37 € EUROVIA SK, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. December 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 13/18/Nn/2023-142
7409-2023-LSR
689,39 € RNDr. Eleonóra Michalková, CSc. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana