Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
RÁMCOVÁ DOHODA č. R /1-5 /2024-2026 /18 /00
3145-2024-LSR
599 332,50 € Michal Sojka LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 254/18/II/2024/EAD
3108-2024-LSR
5 200,00 € BEKY, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 294/18/11/2024
3016-2024-lsr
Doplnená
0,00 € SULEK FOREST, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
22. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 295/18/11/2024
3032-2024-lsr
0,00 € ATAPRO s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 297/18/II/2024
2961-2024-LSR
1 500,00 € JASE, spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 298/18/II/2024
2965-2024-LSR
800,00 € Rudolf Olšiak ml. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 215/18/II/2024
2964-2024-LSR
14 000,00 € Ján Urbančok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 296/18/II/2024
2968-2024-LSR
0,00 € Peter Mravec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 217/18/II/2024
2969-2024-LSR
0,00 € BBLS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
17. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1035-2024-LSR
731,50 € Ivan Lysina, Anna Lysinová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 30/18/Nn/2024-140
2949-2024-LSR
1,43 € Elena Stehlíkova LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 210/18/11/2024
2706-2024-lsr
0,00 € ĽĽTEUS SK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 293/18/II/2024
2895-2024-LSR
0,00 € Radoslav Gavalda LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 207/18/II/2024
2898-2024-LSR
0,00 € HOLZWOOD s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
16. Apríl 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1327-2024-LSR
65,00 € Tomáš Štubňa, Ing. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva
2560-2024-LSR
150,00 € ing. Dana Kráľová, Ing. Pavol Kráľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
15. Apríl 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv č. 2/18/2024-140
2861-2024-LSR
18,00 € Dominik Kútik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 214/18/II/2024
2867-2024-LSR
Doplnená
15 000,00 € Pil-trans s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 209/18/II/2024
2868-2024-LSR
65 000,00 € LIVIFOREST s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 251/18/II/2024/EAD
2818-2024-LSR
27 000,00 € Neuhofer Holz-Import-Export GmbH LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana