Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 312/18/III/2024
4640-2024-LSR
0,00 € Marian Dibdiak Spracovanie dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 303/18/III/2024
4639-2024-LSR
0,00 € ID - TRANS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
4. Júl 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 36/18/Nn/2024-140
4583-2024-LSR
94,69 € Ján Melicherčík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
4. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 309/18/III/2024
4586-2024-LSR
0,00 € HOLZWOOD s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
4. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 306/18/III/2024
4597-2024-LSR
0,00 € STANBAU s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. Júl 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 12/18/Nn/2023-142
4493-2024-LSR
263,56 € MUDr. Katarína Gablasová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 305/18/III/2024
4537-2024-LSR
0,00 € Strojbal s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 310/18/III/2024
4538-2024-LSR
0,00 € BBLS s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
2. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 301/18/III/2024
4404-2024-LSR
0,00 € MaP plus, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
1. Júl 2024
Nájomná zmluva s právom stavby č. 613/2336/6253/2023
4264-2024-LSR
243,14 € Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
1. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 396/18/III/2024
4285-2024-lsr
0,00 € ATAPRO s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
28. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 393/18/III/2024
4233-2024-LSR
0,00 € Peter Mravec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
28. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 391/18/III/2024
4234-2024-LSR
0,00 € LES - Indro s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
28. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 392/18/III/2024
4253-2024-lsr
0,00 € ŠULEK FOREST, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. Jún 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 35/18/Nn/2024-141
4164-2024-LSR
1,25 € Barcaj Juraj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. Jún 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 34/18/Nn/2024-141
4165-2024-LSR
1,25 € Sviteková Vlasta LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
27. Jún 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 33/18/Nn/2024-141
4166-2024-LSR
1,25 € Kuklová Anna LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
25. Jún 2024
ZMLUVA o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
4136-2024-LSR
0,00 € Andrej Poduška LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
24. Jún 2024
ZMLUVA č. 18/2024-231
4089-2024-LSR
120,20 € Ing. Hajtol Zoltán Jozef LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
24. Jún 2024
ZMLUVA č. 19/2024-231
4090-2024-LSR
82,00 € Iveta Kureková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana