Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
Kúpna zmluva č. 417/18/IV/2023
6323-2023-LSR
0,00 € HOLZWOOD s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Október 2023
Kúpna zmluva č. 455/18/IV/2023/EAD
6324-2023-LSR
10 554,00 € K-M-K s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Október 2023
Kúpna zmluva č. 423/18/IV/2023
6295-2023-LSR
0,00 € StonWood s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
17. Október 2023
Kúpna zmluva č. 424/18/IV/2023
6247-2023-LSR
0,00 € MDD GROUP, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
17. Október 2023
Kúpna zmluva č. 422/18/IV/2023
6251-2023-LSR
0,00 € RIMADREV, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
17. Október 2023
Kúpna zmluva č. 497/18/IV/2023
6252-2023-LSR
0,00 € KAM Rent, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
13. Október 2023
Kúpna zmluva č. 416/18/IV/2023
6215-2023-LSR
0,00 € K - M - K, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
13. Október 2023
Kúpna zmluva č. 418/18/III/2023
6229-2023-LSR
0,00 € Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. Október 2023
Dohoda o spoločnom užívaní telesa lesnej cesty
5562-2023-LSR
23,05 € Ing. Adam Cerovský LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. Október 2023
Darovacia zmluva č. 91 /2023/LSR
6168-2023-LSR
3 000,00 € KRONOSPAN, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. Október 2023
Kúpna zmluva, Nákup kameniva na zimnú údržbu ciest pre LS Staré Hory a Brusno
6128-2023-LSR
12 240,00 € Miroslav Greško - Bielostav LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. Október 2023
ZMLUVA O DIELO
6127-2023-LSR
10 408,67 € Miroslav Greško - Bielostav LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. Október 2023
Kúpna zmluva č. 498/18/IV/2023
6180-2023-LSR
0,00 € ATAPRO s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. Október 2023
Kúpna zmluva č. 407/18/IV/2023
6181-2023-LSR
Doplnená
0,00 € LIVIFOREST s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. Október 2023
Kúpna zmluva č. 401/18/IV/2023
6118-2023-LSR
0,00 € Marian Dibdiak, Spracovanie dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. Október 2023
Nájomná zmluva
5345-2023-LSR
10,00 € OZ Kordícky Hrebenák LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. Október 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 2/18/Nn/2023-140
6135-2023-LSR
1,00 € Belina Estate s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
9. Október 2023
Nájomná zmluva
6072-2023-LSR
258,00 € Vladimír Čemerička LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
9. Október 2023
ZMLUVA č. 5/2023-231
6100-2023-LSR
191,20 € Ján Melicher LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
9. Október 2023
Nájomná zmluva
6104-2023-LSR
144,00 € Ing. Miroslav Lapin LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana