Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Marec 2024
Zmluva č. 30 035/01 o prenájme odpadových nádob na zber zmesového komunálneho odpadu
1589-2024-LSR
0,00 € Marius Pedersen, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 119/18/I/2024
1553-2024-LSR
0,00 € KAM Rent, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
18. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 163/18/I/2024/EAD
1618-2024-LSR
0,00 € K - M - K , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
15. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 161/18/I/2024/EAD
1570-2024-lsr
0,00 € K&K WOOD SLOVAKIA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
14. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 162/18/I/2024/EAD
1531-2024-lsr
0,00 € K - VI - K , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
14. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 119/18/1/2024
119-2024-lsr
0,00 € KAM Rent, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
13. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 118/18/I/2024
1506-2024-LSR
0,00 € Marian Dibdiak Spracovanie dreva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Marec 2024
Nájomná zmluva
3199-2023-LSR
200,00 € Iveta Brezinová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Marec 2024
Nájomná zmluva
1483-2024-LSR
78,60 € OZ Bystrô LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
1002-2024-LSR
735,12 € LOGRENT, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 160/18/I/2024/EAD
1501-2024-LSR
17 000,00 € TARTAK-GALKA Sp. Z.o.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO č. 1386/2024/LSR
1386-2024-LSR
11 903,12 € MMS STAV s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. Marec 2024
Kúpna zmluva
1436-2024-LSR
38 580,00 € Miroslav Greško - Bielostav LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 198/18/I/2024
1458-2024-LSR
0,00 € Marián Stehlík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Marec 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 26/18/Nn/2024-141
1418-2024-LSR
1,43 € Elena Stehlíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Marec 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 19/18/Nn/2024-141
1419-2024-LSR
1,43 € Elena Stehlíková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Marec 2024
Dohoda o úhrade nájomného za nájom vzniknutý zo zákona č. 2/18/2024/140
1423-2024-LSR
1 085,12 € Marian Hriň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Marec 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 27/18/Nn/2024-140
1421-2024-LSR
68,00 € Marian Hriň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Marec 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 28/18/Nn/2024-140
1422-2024-LSR
12,00 € Marian Hriň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
5. Marec 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 23/18/Nn/2024-141
1346-2024-LSR
1,43 € Anna Cerovská LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana