Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Kúpna zmluva č. 429/18/IV/2023
6885-2023-LSR
12 000,00 € MASSSA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
14. November 2023
Kúpna zmluva č. 463/18/IV/2023/EAD
6749-2023-LSR
6 774,85 € Dynasty group a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
14. November 2023
Nájomná zmluva
4953-2023-LSR
173,00 € Danica Ličková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
14. November 2023
ZMLUVA O DIELO č. 6577/2023/LSR
6577-2023-LSR
18 541,51 € Vladimír Malých - Hydroizomat LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. November 2023
Zmluva o dielo č. 14 -18/1 DNS
6697-2023-LSR
52 916,82 € Ing. Radovan Vološčuk – ALWO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. November 2023
Nájomná zmluva
6731-2023-LSR
52,32 € Filip Baláž LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. November 2023
Kúpna zmluva č. 6725/2023/LSR
6725-2023-LSR
5 040,00 € Roľnícke družstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. November 2023
Kúpna zmluva č. 6723/2023/LSR
6723-2023-LSR
5 040,00 € Roľnícke družstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
9. November 2023
Kúpna zmluva č. 462/18/IV/2023/EAD
6705-2023-LSR
0,00 € H5 INVEST s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. November 2023
ZMLUVA č. 107/2023-231
6674-2023-LSR
101,93 € Jaroslav Síhelský LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. November 2023
Dohoda č. 1 o odbere elektrickej energie pre účely prečerpávania pitnej vody pre obec Látky
6605-2023-LSR
0,00 € Obecný úrad Látky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. November 2023
Kúpna zmluva č. 408/18/IV/2023
6582-2023-LSR
2 000,00 € František Mikuš LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. November 2023
Kúpna zmluva č. 456/18/IV/2023/EAD
6634-2023-lsr
0,00 € TARTAK-GALKA Sp. Z.o.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
4. November 2023
Kúpna zmluva c. 427/18/IV/2023
6520-2023-lsr
0,00 € Max Green, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. November 2023
Nájomná zmluva
6514-2023-LSR
52,32 € Martin Kalamár LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
31. Október 2023
Kúpna zmluva č. 420/18/IV./2023
6495-2023-lsr
0,00 € MKU s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
31. Október 2023
Kúpna zmluva č. 461/18/IV/2023/EAD
6496-2023-lsr
0,00 € K - M - K , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30. Október 2023
Kúpna zmluva
6121-2023-LSR
1 286,00 € Ján Knižka, Monika Knižková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30. Október 2023
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 3/18/Nn/2023-140
6457-2023-LSR
726,49 € Marcela Konigová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
30. Október 2023
Dohoda o používaní pozemkov č. 6/2023-230
6469-2023-LSR
150,00 € Martin Golian LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana