Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Október 2023
Kúpna zmluva č. 493/18/IV/2023
6039-2023-LSR
0,00 € EKOSYSTÉM M, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Október 2023
Kúpna zmluva č. 451/18/1V/2023/EAD
6059-2023-lsr
0,00 € TARTAK-GALKA Sp. Z.o.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
5. Október 2023
Kúpna zmluva č. 409/18/IV/2023
5987-2023-LSR
0,00 € Ing. Štefan Poliačik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
5. Október 2023
Kúpna zmluva č. 492/18/IV/2023
5940-2023-LSR
0,00 € ŠULEK FOREST, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
5. Október 2023
Kúpna zmluva č. 406/18/IV/2023
5939-2023-LSR
0,00 € Peter Oravec - TEN production LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
5. Október 2023
Kúpna zmluva č. 491/18/IV/2023
5997-2023-lsr
0,00 € LES - Indro s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
5. Október 2023
Kúpna zmluva 6002-2023-lsr
6002-2023-lsr
12 633,00 € AREPO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
4. Október 2023
Kúpna zmluva č. 496/18/1V/2023
5943-2023-lsr
0,00 € JASE, spol. s r.o.. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. Október 2023
Dohoda o používaní pozemkov č. 5/2023-230
5789-2023-LSR
280,00 € Ján Stehlík LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. Október 2023
Dohoda o úhrade nájomného za nájom vzniknutý zo zákona 1/18/2023/141
5847-2023-LSR
9 140,60 € Ing. Jozef Nikodém LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. Október 2023
Dohoda o používaní pozemkov č. 4/2023-230
5856-2023-LSR
70,00 € Marian Fleško LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. Október 2023
Kúpna zmluva č. 405/18/IV/2023
5862-2023-LSR
Doplnená
0,00 € Strojbal s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. Október 2023
ZMLUVA č. 104/2023-231
5864-2023-LSR
Doplnená
350,79 € JASE spol. s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
3. Október 2023
ZMLUVA č. 106/2023-231
5863-2023-LSR
102,85 € Urbárska lesná spoločnosť- pozemkové spoločenstvo Málinec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
2. Október 2023
Kúpna zmluva 5760-2023-lsr
5760-2023-lsr
0,00 € Glogers.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
2. Október 2023
Kúpna zmluva č. 403/18/IV/2023
5815-2023-lsr
Doplnená
0,00 € ID - TRANS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
2. Október 2023
Kúpna zmluva č. 402/18/IV/2023
5819-2023-lsr
Doplnená
0,00 € MaP plus, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
29. September 2023
Nájomná zmluva
5751-2023-LSR
62,40 € Miroslav Lekeň LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
29. September 2023
Nájomná zmluva
5732-2023-LSR
198,48 € Ing. Andrej Vidiečan LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
29. September 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ VLEČKOVÝCH SLUŽIEB Č. 233017
5752-2023-LSR
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana