Centrálny register zmlúv

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Kúpna zmluva 3499-2024-lsr
3499-2024-lsr
14 473,00 € ONON s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
13. Jún 2024
Zmluva č. 1/18/Np/2024-140 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov
3844-2024-LSR
18,13 € Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Prašivá LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
13. Jún 2024
Zmluva č. 2/18/Np/2024-140 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve neznámych vlastníkov
3846-2024-LSR
608,74 € Lesná urbárska pozemková spoločnosť Látky - Bykovo, pozemkové spoločenstvo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Jún 2024
Dohoda o spoločnom užívaní telesa lesnej cesty CRZ 003862/2024/LSR
3862-2024-LSR
20,56 € Dr. Ľubomír Škandera LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Jún 2024
Nájomná zmluva
4910-2023-LSR
300,00 € Ing. Jozef Lupták, Ing. Anna Luptáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
12. Jún 2024
Nájomná zmluva
3689-2024-LSR
1,00 € Bc. Tóčiková Martina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. Jún 2024
Nájomná zmluva
3707-2024-LSR
45,00 € Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Pondelok - Hrnčiarska Ves LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
11. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 268/18/II/2024/EAD
3840-2024-LSR
0,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
10. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 269/18/II/2024/EAD
3792-2024-lsr
0,00 € LIGNEUS, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Jún 2024
Kúpna zmluva č.18 - 3 DNS PLETIVÁ
3594-2024-LSR
28 673,04 € AREPO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 267/18/II/2024/EAD
3749-2024-LSR
0,00 € EL-DREWNO Lukasz Trzop LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
7. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 261/18/II/2024/EAD
3596-2024-LSR
0,00 € BRUSTER s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 263/18/II/2024/EAD
3726-2024-LSR
0,00 € BEKY, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 265/18/II/2024/EAD
3729-2024-LSR
0,00 € K - M - K , s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Jún 2024
Nájomná zmluva
3685-2024-LSR
1,00 € Kucharíková Dana LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Jún 2024
Nájomná zmluva
3667-2024-LSR
161,00 € Mgr. Danka Černáková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Jún 2024
Kúpna zmluva č. 266/18/II/2024/EAD
3743-2024-LSR
0,00 € TARTAK-GALKA Sp. Z.o.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
6. Jún 2024
Nájomná zmluva
3643-2024-LSR
210,00 € Ing. Andrej Chválik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
5. Jún 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 20/18/Nn/2024-141
3693-2024-LSR
1,43 € Magdaléna Danihelová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
5. Jún 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 24/18/Nn/2024-141
3694-2024-LSR
1,43 € Magdaléna Danihelová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana