Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 111
55,00 € Študentský domov AU Gejdoš Matúš
28. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
02/FPU 23-710-01941
100,00 € prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
03/FPU 23-710-01941
100,00 € doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
04/FPU 23-710-01941
100,00 € prof. MgA. Jan Vedral, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
05/FPU 23-710-01941
100,00 € Dr.Hab. Beata Popczyk-Szczęsna , DSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
06/FPU 23-710-01941
250,00 € Marián Vereš Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
07/FPU 23-710-01941
600,00 € Milan Kozánek Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
08/FPU 23-710-01941
600,00 € Andrej Kalinka Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
09/FPU 23-710-01941
700,00 € Viliam Dočolomanský Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
63/2023-FMU
100,00 € Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
Z-27/P2022-ERA+/STT
810,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD.
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
Z-28/P2022-ERA+/STT
900,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici PaedDr. Michal Marko, PhD.
22. November 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
74/2023-FMU
75,00 € prof. Anna Hölblingová, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. November 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
76/2023-FMU
75,00 € prof. Jozef Podhoranský Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. November 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
77/2023-FMU
105,00 € Mgr.art. Peter Zwiebel, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. November 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
75/2023-FMU
150,00 € prof. Peter Mikuláš Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-07/P2023-ERA+/STA
880,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
21. November 2023
Zmluva o spolupráci
1/2023
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
20. November 2023
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
13/2023/FVU
30,00 € prof. Ladislav Čarný, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
Z-26/P2022-ERA+/STT
660,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Igor Benca, akademický maliar