Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom diele
03/Š 2023
25,00 € Vanesa Šanková Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom diele
04/Š 2023
25,00 € Soňa Tuchyňová Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
01/PČ 2023/2024
300,00 € JUDr. Anton Škreko, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Október 2023
CONTRACT ON THE PROVISION OF ARTISTIC PERFORMANCE
01/FPU-23-710-01837
950,00 € Academy of Arts Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Október 2023
Zmluva o umeleckom výkone
02/FPU-23-710-01837
300,00 € Katarína Hudačková  Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
03/FPU-23-710-01837
400,00 € Júlia Rázusová Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
04/FPU-23-710-01837
400,00 € Ing. Tomáš Džadžovský Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
05/FPU-23-710-01837
810,00 € Mgr. art. Jana Ovšonková Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Október 2023
ZMLUVA O DIELO
06/ FPU-23-710-01837
300,00 € Martin Matouš Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Október 2023
ZMLUVA O DIELO
07/FPU-23-710-01837
300,00 € Jozef Mituch Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
08/FPU-23-710-01837
300,00 € Marián Vereš Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Október 2023
ZMLUVA O DIELO
09/FPU-23-710-01837
200,00 € Zlatica Sebelleiová Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
10/FPU-23-710-01837
300,00 € Mgr. art. Stanislav Králik Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Október 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
D-01/P2023-ERA+/STT
740,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
9. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 109
55,00 € Študentský domov AU Andrea Uličná
5. Október 2023
Zmluva o dielo
Z 33/2023-KV
42 898,73 € UNITECHNOLOGY, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. Október 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
Z 32/2023-KV
101,00 € Ľubomír Slovinský Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž/ABS
ERA+2022/SMP-15_2324/ABS
2 931,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Nikola Kočišová
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 97
55,00 € Študentský domov AU Teodor Sedláček
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 94
55,00 € Študentský domov AU Viktoria Roman