Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-19_2324
2 763,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Monika Hurajová
30. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-16_2324
2 110,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Karolína Černušková
30. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 126
55,00 € Študentský domov AU Flóra Kincses
30. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 113
55,00 € Študentský domov AU Orbán Attila Bakoš
30. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 121
55,00 € Študentský domov AU Natalia Marcineková
30. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 124
55,00 € Študentský domov AU Michaela Štieberová
30. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 116
55,00 € Študentský domov AU Matúš Jurišič
30. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 125
55,00 € Študentský domov AU Martina Takácsová
30. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 117
55,00 € Študentský domov AU Mária Kamenská
24. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-10_2324
2 656,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Adam Baník
24. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-11_2324
3 731,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Anastasiia Kovalova
24. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-15_2324
2 606,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Jonáš Glozik
23. Január 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/01/2024
0,00 € Hotel Národný dom, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
23. Január 2024
DAROVACIA ZMLUVA
2/2024-FMU
350,00 € prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-04_2324
4 166,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Maximiliána Gontková
21. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-08_2324
2 676,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ivona Barbaričová
21. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-09_2324
2 676,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Veronika Lasanová
18. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Z02/2024-KV
527,77 € Stredoslovenská energetika, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Január 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-08/P2023-ERA+/STA
770,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
Z-29/P2022-ERA+/STA
690,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Tomáš Valíček, ArtD.