Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Príkazná zmluva
59/2023-FMU
300,00 € Marica Gásparné Tóth Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. November 2023
Príkazná zmluva
60/2023-FMU
200,00 € doc. Mgr. art. Iveta Sabová, Art.D. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
61/2023-FMU
300,00 € doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. November 2023
Príkazná zmluva
62/2023-FMU
100,00 € Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
Z-25/P2022-ERA+/STA
690,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Jan Veselský
1. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
49/2023-FMU
300,00 € Mgr. art. Peter Dvorský Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
50/2023-FMU
300,00 € Mgr. art. Ján Kružliak Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
51/2023-FMU
300,00 € Mgr. art. Miroslav Vilhan Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
52/2023-FMU
300,00 € Mgr. art. Branislav Bielik Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. November 2023
Príkazná zmluva
53/2023-FMU
150,00 € Michal Paľko Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. November 2023
Príkazná zmluva
54/2023-FMU
150,00 € Lucia Džubáková Akadémia umení v Banskej Bystrici
1. November 2023
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 110
55,00 € Študentský domov AU Barbora Krajčovičová
29. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri organizovaní vedeckého podujatia
13/2023/UDFV
2 500,00 € Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Október 2023
Zmluva o umeleckom výkone
Z 36/2023-KV
100,00 € Andrej Bílik Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Október 2023
Zmluva o umeleckom výkone
Z 37/2023-KV
50,00 € Peter Chlapík Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Október 2023
Zmluva o umeleckom výkone
Z 38/2023-KV
50,00 € Matúš Vraštiak Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Október 2023
Zmluva o umeleckom výkone
48/2023-FMU
309,00 € Balázs Máté Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Október 2023
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
01/2023
1 000,00 € Mgr. art. Stanislav Králik Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom diele
01/Š 2023
25,00 € Júlia Micíková Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Október 2023
Zmluva o umeleckom diele
02/Š 2023
25,00 € Lea Mračková Akadémia umení v Banskej Bystrici