Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-20/P2023-ERA+/STA
1 050,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Jakub Cmarko
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
02/2024 FDU
720,00 € Jozef Mituch Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Apríl 2024
Zmluva o vypracovaní autorského diela na objednávku
10/2024/FVU AU
500,00 € doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Apríl 2024
Zmluva o vypracovaní autorského diela na objednávku
09/2024/FVU AU
500,00 € Mgr. Ivana Moncoľová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Apríl 2024
Dohoda o grante na krátkodobú mobilitu štúdium_2324
ERA+2023/SMS/KM-01_2324
998,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Matej Dimoš
8. Apríl 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
01/2024_nadácia Tatra banky 2023um069
2 500,00 € Iveta Ditte Jurčová Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Apríl 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
02/2024_Rosné body
500,00 € Ing. arch. Markéta Plachá Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
Z-32/P2022-ERA+/STA
690,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Eszter Palik
5. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/07/2024
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Apríl 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z(MEM07/2024)-2024/01
0,00 € Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Apríl 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-19/P2023-ERA+/STA
600,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Miloš Cettl
26. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/06/2024
0,00 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Marec 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-18/P2023-ERA+/STA
1 160,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD.
26. Marec 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ AUTORSKÉHO DIELA NA OBJEDNÁVKU
08/2024/FVU AU
100,00 € Mgr. Richard Gregor Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Marec 2024
Príkazná zmluva
13/2024-FMU
150,00 € PhDr. Ivan Marton Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
9/2024-FMU
100,00 € Mgr. art. Eduard Valašík Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Zmluva o dielo
10/2024-FMU
200,00 € Milan Siman Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
11/2024-FMU
200,00 € Mgr. art. Nikola Kozáková Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Zmluva o umeleckom výkone
12/2024-FMU
371,00 € Rie Hotta Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/05/2024
0,00 € BB FM, s.r.o Akadémia umení v Banskej Bystrici