Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
Z 22/2024-KV
800,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Júl 2024
Dohoda o grante na stáž_2324
ERA+2023/SMP-09_2324
1 537,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Jana Švec
21. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z 30/2024-KV
500,00 € Považská galéria umenia v Žiline Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
082024/MFF Art Film
100,00 € Alex Csémi Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
12024/MFF Art Film
100,00 € Noémi Galajdová Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
092024/MFF Art Film
100,00 € Matúš Gálik Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
102024/MFF Art Film
100,00 € Adrián Jaržembovský Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
022024/MFF Art Film
100,00 € Mgr. art. Stanislav Králik Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
052024/MFF Art Film
100,00 € Simona Lániová Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
062024/MFF Art Film
100,00 € Pavlína Magnová Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
032024/MFF Art Film
100,00 € Gabriel Urban Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
072024/MFF Art Film
100,00 € Simona Višňáková Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela
042024/MFF Art Film
100,00 € Juraj Tuček Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž_2324
ERA+2023/SMP-06_2324/ABS
1 562,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Petra Rubešová
21. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž_2324
ERA+2023/SMP-07_2324/ABS
2 062,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Kristína Hanuliaková
19. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž_2324
ERA+2023/SMP-05_2324
2 598,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Zuzana Kollárová
15. Jún 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-23/P2023-ERA+/STA
1 050,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici MgA. Ing. arch. Viktor Fuček, ArtD.
13. Jún 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/ 14/2024
0,00 € Vydavateľstvo CBS spol, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Jún 2024
Príkazná zmluva
45/2024-FMU
400,00 € doc. Mgr. Juraj Bartoš Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Jún 2024
Príkazná zmluva
46/2024-FMU
400,00 € Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici