Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2024
Príkazná zmluva
13/2024-FMU
150,00 € PhDr. Ivan Marton Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
9/2024-FMU
100,00 € Mgr. art. Eduard Valašík Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Zmluva o dielo
10/2024-FMU
200,00 € Milan Siman Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
11/2024-FMU
200,00 € Mgr. art. Nikola Kozáková Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Zmluva o umeleckom výkone
12/2024-FMU
371,00 € Rie Hotta Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/05/2024
0,00 € BB FM, s.r.o Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Február 2024
Dohoda o spolupráci
DOS/AU/04/2024
0,00 € Slovenská filharmónia Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
ERA+2022/SMS-30_2324
1 855,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Ivana Ľachová
11. Marec 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-17/P2023-ERA+/STA
1 815,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Heikki Timonen
10. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
Z-31/P2022-ERA+/STA
975,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Tomáš Valíček, ArtD.
1. Marec 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/04/2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
D-15/P2023-ERA+/STT
1 235,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ing. Janka Šúrová, PhD.
29. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
D-16/P2023-ERA+/STT
1 810,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ing. Petra Virágová
20. Február 2024
Dohoda o grante na krátkodobú stáž _2324
ERA+2023/SMP/KM-01_2324
524,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici MgA. Lucia Horňáková Černayová
20. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 128
55,00 € Študentský domov AU Zuzana Strelová
14. Február 2024
Dohoda o grante na stáž_2324
ERA+2023/SMP-01_2324
3 402,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Peter Galdík
13. Február 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/03/2024
0,00 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia
Z(MEM03/2024)-2024/01
0,00 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Február 2024
Dohoda o cestovných náhradách
Z08/2024-KV
0,00 € Bc. Matúš Polonec Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia
Z MEM02 2024 2024 018/2024-FMU
0,00 € CoolGearSK Akadémia umení v Banskej Bystrici