Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
D-04/P2023-ERA+/STT
770,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.
15. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
D-05/P2023-ERA+/STT
770,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD.
15. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
D-06/P2023-ERA+/STT
770,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Marek Galbavý, ArtD.
15. November 2023
Príkazná zmluva
68/2023-FMU
850,00 € prof. Jonathan Scott Ferguson Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. November 2023
Príkazná zmluva
69/2023-FMU
850,00 € Mgr. Lucia Bérešová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. November 2023
Príkazná zmluva
70/2023-FMU
100,00 € PaedDr. Mgr. art. Miroslava Matisová Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. November 2023
Príkazná zmluva
71/2023-FMU
400,00 € Mgr. art. Veronika Veverková, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. November 2023
Príkazná zmluva
72/2023-FMU
400,00 € prof. Mgr. art. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. November 2023
Príkazná zmluva
73/2023-FMU
400,00 € doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. November 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
02/PČ 2023/2024
200,00 € Mgr. art. Anna Gromanová, Ph.D. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
D-02/P2023-ERA+/STT
1 160,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.
13. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
D-03/P2023-ERA+/STT
1 160,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. Ivana Moncoľová, PhD.
6. November 2023
Zmluva o odohratí divadelného predstavenia
67/2023-FMU
537,00 € Bábkové divadlo na Rázcestí Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
64/2023-FMU
100,00 € Mgr. art. Bohdan Koval, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. November 2023
Zmluva o umeleckom výkone
65/2023-FMU
200,00 € Ladislav Fančovič Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. November 2023
Príkazná zmluva
66/2023-FMU
400,00 € Mgr. art. Peter Solárik, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. November 2023
Príkazná zmluva
55/2023-FMU
200,00 € prof. Marián Lapšanský Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. November 2023
Príkazná zmluva
56/2023-FMU
100,00 € doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. November 2023
Príkazná zmluva
57/2023-FMU
200,00 € Mgr. art. Peter Pažický, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. November 2023
Príkazná zmluva
58/2023-FMU
200,00 € doc. Mgr. art. Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici