Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2011
Dodatok č. 1 (evidovaný pod č. 111031087 u dodávateľa a pod č. Z-7/2011-KV u objednávateľa) k rámcovej dohode (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa)
Z-7/2011
5 556 259,01 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Marec 2011
DODATOK Č. 1, K ČIASTKOVEJ KÚPNEJ ZMLUVE Č. 1, (GAMO č. 110081704), uzavretej v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody GAMO č. 110061684 zo dňa 30.06.2010
Z3/2011 - KV
2 001 934,44 € Gamo a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Marec 2011
DODATOK Č. 1, K ČIASTKOVEJ KÚPNEJ ZMLUVE Č. 1, (GAMO č. 110081704), uzavretej v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody GAMO č. 110061684 zo dňa 30.06.2010
Z42011 - KV
2 001 934,44 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
2. Marec 2022
ZMLUVA O DIELO
Z08/2022-KV
Doplnená
1 280 253,19 € PRIMA INVEST, spol. s r. o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Apríl 2016
Zmluva o dielo č Z8/2016-KV
Z8/2016-KV
Doplnená
1 716 372,19 € PRIMA INVEST, spol. s r. o Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Apríl 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 4 (GAMO č. 111031781, AKU č. Z3/2011-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 1
Z-3/2011
Doplnená
745 233,19 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Marec 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 4, (GAMO č. 111031781, AKU č. Z3/2011-Kv), uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody GAMO č. 110061684 zo dňa 30.06.2010
Z3/2011
743 309,09 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. Január 2012
Poistná zmluva č. 0804025802
Z73/2011-KV
732 011,00 € Kooperatíva, poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Akadémia umení v Banskej Bystrici
28. Október 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 11 (GAMO č. 111101852, AKU č. Z52/2011-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 2
Z-52/2011
655 933,49 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. September 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 9 (GAMO č. 111091844, AKU č. Z43/2011-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 2
Z-43/2011
Doplnená
647 635,43 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
27. Február 2012
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 15 (GAMO č. 112021887, AKU č. Z7/2012-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 2
Z7/2012-KV
438 560,20 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
26. Júl 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 8 (GAMO č. 111071833, AKU č. Z39/2011-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 2
Z39/2011
424 992,18 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. December 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 13 (GAMO č. 111121862, AKU č. Z58/2011-KV) uzavretá v súlade s ustanoveniami čl. VI Rámcovej dohody (evidovanej pod č. 110061684 u dodávateľa a pod č. Z-24/2010-KV u objednávateľa) zo dňa 30.06.2010 v znení jej dodatku č. 2 (evi
Z-58/2011
259 866,70 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
12. Apríl 2011
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA Č. 5 (GAMO č. 111041797, AKU č. Z9/2011-KV)
Z-9/2011
Doplnená
235 360,52 € GAMO a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Júl 2019
Zmluva o poskytnutí grantu -Projekt v rámci programu ERASMUS+ pre mobilitu študentov a zamestnancov medzi krajinami programu
2019-1-SK01-KA103-060014
Doplnená
177 150,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia umení v Banskej Bystrici
16. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí grantu -Projekt v rámci programu ERASMUS+ pre mobilitu študentov a zamestnancov medzi krajinami programu
2018-1-SK01-KA103-045856
Doplnená
167 534,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí grantu -Projekt v rámci programu ERASMUS+ pre mobilitu študentov a zamestnancov medzi krajinami programu
2020-1-SK01-KA103-077747
Doplnená
177 207,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí grantu -Projekt v rámci programu ERASMUS+ pre mobilitu študentov a zamestnancov medzi krajinami programu
2017-1-SK01-KA103-035098
Doplnená
148 783,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu - Národná agentúra programu ERASMUS+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Júl 2023
Zmluva o dielo
Z25/2023-KV
132 620,27 € DVANANO – Ing. Ján Pacher Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-Mobilita študentov a pracovníkov vysokých škôl v akademickom roku 2013/2014 v rámci Programu celoživotného vzdelávania ERASMUS
13201-1060/BANSKA02
130 077,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania Akadémia umení v Banskej Bystrici