Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-11_2324
3 731,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Anastasiia Kovalova
24. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-15_2324
2 606,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Jonáš Glozik
23. Január 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/01/2024
0,00 € Hotel Národný dom, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
23. Január 2024
DAROVACIA ZMLUVA
2/2024-FMU
350,00 € prof. MgA. Ing. Ivo Medek, Ph.D. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-04_2324
4 166,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Maximiliána Gontková
21. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-08_2324
2 676,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ivona Barbaričová
21. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-09_2324
2 676,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Veronika Lasanová
18. Január 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Z02/2024-KV
527,77 € Stredoslovenská energetika, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
15. Január 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-08/P2023-ERA+/STA
770,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
Z-29/P2022-ERA+/STA
690,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Tomáš Valíček, ArtD.
14. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-06_2324
2 881,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Miloš Mozdík
14. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-07_2324
3 931,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Sarah Horná
10. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-03_2324
2 696,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Patrícia Sujová
10. Január 2024
Zmluva o dodávke plynu 10020501
Z 47/2023-KV
56 223,85 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Január 2024
Dodatok č.009 k Zmluve o dodávke plynu
Z 48/2023-KV
23 018,83 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
18. December 2023
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-01_2324
2 898,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ivana Slivková
18. December 2023
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-02_2324
2 898,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ľubomíra Kručayová
13. December 2023
Zmluva o dielo
01/PČ2023/2024
200,00 € Mgr. Zuzana Pešťanská, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. December 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
01/FPU 23-710-01941
300,00 € doc. PhDr. Elena Knopová, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
Z 46/2023-KV
55 404,28 € Stredoslovenská energetika, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici