Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
Z 22/2024-KV
800,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z 30/2024-KV
500,00 € Považská galéria umenia v Žiline Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania
Z 28/2024-KV
52 244,91 € Up Déjeuner, s. r. o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone
29/2024-FMU
150,00 € Michal Eged Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone
30/2024-FMU
150,00 € Alena Hermanová Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone
31/2024-FMU
150,00 € Daniela Szeghö Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone
32/2024-FMU
150,00 € Emma Staňová Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone
33/2024-FMU
150,00 € Mikuláš Tuhý Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2024
Zmluva o umeleckom výkone
34/2024-FMU
300,00 € Oldřich Husák Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2024
Zmluva o vytvorení autorského diela na objednávku
35/2024-FMU
300,00 € Mgr. art. Daniel Simandl, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
24. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku
37/2024-FMU
100,00 € doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
2/2024/FVU
50,00 € prof. Ladislav Čarný, akad. mal. Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
3/2024/FVU
100,00 € doc. Pavol Rusko, akad. mal. ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
4/2024/FVU
50,00 € Mgr. Michal Šedík, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
5/2024/FVU
100,00 € prof. Eva Kapsová, CSc. Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
6/2024/FVU
50,00 € Mgr. Adrián Kobetič, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
7/2024/FVU
50,00 € Mgr. Ľudmila Kasaj Poláčková Akadémia umení v Banskej Bystrici
22. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii projektu
Z(MEM/AU/04/2024)-2024/01
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Máj 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
18/2024-FMU
150,00 € doc. Mgr. art. Mgr. Monika Bažíková, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Máj 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
19/2024-FMU
300,00 € prof. Peter Mikuláš Akadémia umení v Banskej Bystrici