Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-13_2324
4 547,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Michaela Lengyelová
5. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-14_2324
3 330,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Nikolas Žilovec
3. Február 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
Z07/2024-KV
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
3. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-05_2324
3 353,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Michal Poliak
3. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-18_2324
2 763,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Eliška Kysučanová
1. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-09/P2023-ERA+/STA
1 050,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Katarína Balunová, ArtD.
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
Z-30/P2022-ERA+/STA
780,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Jakub Cmarko
1. Február 2024
Servisná zmluva č. 02/MK/2024 -servis
Z06/2024-KV
736,32 € SAK plus, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
30. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z(MEM01/2024)-2024/01
550,00 € Hotel Národný dom, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
31. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 120
55,00 € Študentský domov AU Lukáš Labuda
31. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 119
55,00 € Študentský domov AU Ivo Korčák
31. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 114
55,00 € Študentský domov AU Ema Doskočová
31. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 122
55,00 € Študentský domov AU Dominik Tadeáš Senaj
31. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 118
55,00 € Študentský domov AU Anna Kopisová
31. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 112
55,00 € Študentský domov AU Andrej Abaffy
31. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 123
55,00 € Študentský domov AU Adela Škorcová
31. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 115
55,00 € Študentský domov AU Adela Gaľová
30. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-12_2324
2 656,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Tomáš Varadzyn
30. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-19_2324
2 763,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Monika Hurajová
30. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-16_2324
2 110,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Karolína Černušková