Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dohoda o spolupráci
DOS/AU/04/2024
0,00 € Slovenská filharmónia Akadémia umení v Banskej Bystrici
29. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
D-15/P2023-ERA+/STT
1 235,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ing. Janka Šúrová, PhD.
29. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie
D-16/P2023-ERA+/STT
1 810,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ing. Petra Virágová
20. Február 2024
Dohoda o grante na krátkodobú stáž _2324
ERA+2023/SMP/KM-01_2324
524,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici MgA. Lucia Horňáková Černayová
20. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 128
55,00 € Študentský domov AU Zuzana Strelová
14. Február 2024
Dohoda o grante na stáž_2324
ERA+2023/SMP-01_2324
3 402,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Peter Galdík
13. Február 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/03/2024
0,00 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia
Z(MEM03/2024)-2024/01
0,00 € Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s. Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Február 2024
Dohoda o cestovných náhradách
Z08/2024-KV
0,00 € Bc. Matúš Polonec Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia
Z MEM02 2024 2024 018/2024-FMU
0,00 € CoolGearSK Akadémia umení v Banskej Bystrici
9. Február 2024
Dohoda o grante na štúdium_2324
ERA+2023/SMS-20_2324
2 763,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Daria Zubovská
8. Február 2024
Zmluva o umeleckom výkone
3/2024-FMU
150,00 € Mikuláš Tuhý Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2024
Zmluva o umeleckom výkone
4/2024-FMU
150,00 € Michal Eged Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2024
Zmluva o umeleckom výkone
5/2024-FMU
150,00 € Daniela Szegö Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2024
Zmluva o umeleckom výkone
6/2024-FMU
150,00 € Monika Kytková Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2024
Zmluva o umeleckom výkone
7/2024-FMU
150,00 € Emma Staňová Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2024
Zmluva o umeleckom výkone
8/2024-FMU
200,00 € Oldřich Husák Akadémia umení v Banskej Bystrici
8. Február 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/02/2024
0,00 € CoolGearSK Akadémia umení v Banskej Bystrici
7. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu
D-10/P2023-ERA+/STA
1 020,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD.
7. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
ŠD000008/2023-ŠD 127
55,00 € Študentský domov AU Andrea Selecká