Centrálny register zmlúv

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Nájomná zmluva
Z 22/2024-KV
800,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Akadémia umení v Banskej Bystrici
21. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci na realizácii podujatia
Z 30/2024-KV
500,00 € Považská galéria umenia v Žiline Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Jún 2024
Memorandum o spolupráci
MEM/AU/ 14/2024
0,00 € Vydavateľstvo CBS spol, s.r.o. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Jún 2024
Príkazná zmluva
45/2024-FMU
400,00 € doc. Mgr. Juraj Bartoš Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Jún 2024
Príkazná zmluva
46/2024-FMU
400,00 € Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Jún 2024
Príkazná zmluva
47/2024-FMU
300,00 € Mgr. art. Ladislav Fančovič, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Jún 2024
Príkazná zmluva
48/2024-FMU
300,00 € Mgr. art. Peter Dekrét Akadémia umení v Banskej Bystrici
13. Jún 2024
Dohoda o grante na krátkodobú mobilitu štúdium_2324
ERA+2023/SMS/KM-07_2324
863,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Juraj Hajnal
13. Jún 2024
Dohoda o grante na krátkodobú mobilitu štúdium_2324
ERA+2023/SMS/KM-02_2324
863,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Lucia Cabanová
13. Jún 2024
Dohoda o grante na krátkodobú mobilitu štúdium_2324
ERA+2023/SMS/KM-03_2324
603,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Sofia Škvařilová
13. Jún 2024
Dohoda o grante na krátkodobú mobilitu štúdium_2324
ERA+2023/SMS/KM-04_2324
603,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Petra Macková
13. Jún 2024
Dohoda o grante na krátkodobú mobilitu štúdium_2324
ERA+2023/SMS/KM-05_2324
603,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Natália Repková
13. Jún 2024
Dohoda o grante na krátkodobú mobilitu štúdium_2324
ERA+2023/SMS/KM-06_2324
603,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Michaela Gallayová
10. Jún 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
01-2024 DS
80,00 € prof. PhDr. Nadežda Lindosvká, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Jún 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
02-2024 ODP
100,00 € doc. Mgr. art. Peter Palik, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
10. Jún 2024
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku
01-2024 ODP
130,00 € prof. MgA. Jan Vedral, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
6. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž_2324
ERA+2023/SMP-02_2324
2 012,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Sarah Horná
6. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž_2324
ERA+2023/SMP-04_2324
1 512,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Anna Kopisová
5. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž_2324
ERA+2023/SMP-03_2324
2 012,00 € Emília Farkašová Akadémia umení v Banskej Bystrici
5. Jún 2024
Dohoda o grante na krátkodobú mobilitu štúdium_2324
ERA+2023/SMS/KM-08_2324
603,00 € Sarah Kasanová Akadémia umení v Banskej Bystrici