Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/2/11345/1
404,00 € Pavlásek Peter, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
7. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11355/1
360,00 € Galovičová Iveta, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
6. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11321/1
503,00 € Zajíček Milan, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
6. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/2/11366/1
278,00 € Magdechová Katarína, Ing., Ph.D. Slovenská národná akreditačná služba
6. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/2/11358/1
273,00 € Jandačka Jozef, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11356/1
360,00 € Galovičová Iveta, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
5. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11342/1
435,00 € Mäsiar Lukáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
5. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11333/1
243,00 € Trpčevská Jarmila, prof. Ing. , CSc. Slovenská národná akreditačná služba
5. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11333/2
397,00 € Holečko Peter, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. Marec 2024
Príkazná zmluva
23/1/11182/1
403,00 € Gašparík Štefan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
5. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/2/11361/1
243,00 € Pavlásek Peter, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
2. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/2/11354/1
255,00 € Štefko Ján, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
2. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11359/1
360,00 € Imrich Peter, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
2. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11360/1
360,00 € Bohdaň Andrej, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
2. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/2/11322/1
387,00 € Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
2. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/2/11323/1
739,00 € Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
1. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11329/1
450,00 € Skácel František, doc. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
1. Marec 2024
Príkazná zmluva
24/1/11329/2
300,00 € Moravčík Ľubomír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
28. Február 2024
Príkazná zmluva
24/2/11347/1
571,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. Február 2024
Príkazná zmluva
24/1/11285/1
303,00 € Drozd Ján, Ing. Slovenská národná akreditačná služba