Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Jún 2011
Dodatok č. 1 ku Zmluve o zabezpečení servisných prác
3/2011/CRZ
0,00 € IMPROMAT-Slov. spol. s r.o. Slovenská národná akreditačná služba
2. Marec 2012
Kolektívna zmluva
3/2012/CRZ
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia SNAS Slovenská národná akreditačná služba
12. Júl 2012
Konica Minolta SM služba
5/2012/CRZ
Doplnená
0,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. Slovenská národná akreditačná služba
26. Júl 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov
6/2012/CRZ
0,00 € Slovenský metrologický ústav Slovenská národná akreditačná služba
13. November 2012
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
8/2012/CRZ
0,00 € Slovak Telecom, a.s. Slovenská národná akreditačná služba
17. Január 2013
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služby č. 1327/100/2003
1/2013/CRZ
0,00 € SECAR, spol. s r. o. Slovenská národná akreditačná služba
17. Január 2013
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
2/2013/CRZ
0,00 € Základná odborová organizácia SNAS Slovenská národná akreditačná služba
4. Február 2013
Príkazná zmluva
4/2013/CRZ
0,00 € JUDr. Petronela Lešková Slovenská národná akreditačná služba
19. Február 2013
Zmluva č. 01/2013/SNAS/VO o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
5/2013/CRZ
0,00 € Ing. Helena Polónyi -QA Slovenská národná akreditačná služba
15. Marec 2013
Zmluva o realizácii verejného obstarávania
6/2013/CRZ
0,00 € Ing. Róbert Janík Slovenská národná akreditačná služba
10. Jún 2013
Rámcová zmluva o poskytnutí osobitných podmienok pri poskytovaní eletkronických komunikačných služieb
9/2013/CRZ
0,00 € Telefonica Slovakia, s.r.o. Slovenská národná akreditačná služba
10. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí verejných služieb
10/2013/CRZ
0,00 € Telefonica Slovakia, s.r.o. Slovenská národná akreditačná služba
10. Jún 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
11/2013/CRZ
0,00 € Telefonica Slovakia, s.r.o. Slovenská národná akreditačná služba
10. Jún 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
12/2013/CRZ
0,00 € Telefonica Slovakia, s.r.o. Slovenská národná akreditačná služba
9. September 2013
Zmluva o zabezpečení vykonania posúdenia
14/2013/CRZ
0,00 € Kriminalistický ústav Praha Slovenská národná akreditačná služba
9. September 2013
Dohoda o skončení príkaznej zmluvy č. 4/2013/CRZ
15/2013/CRZ
0,00 € JUDr. Petronela Lešková Slovenská národná akreditačná služba
12. September 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
16/2013/CRZ
0,00 € Telefonica Slovakia, s.r.o. Slovenská národná akreditačná služba
12. September 2013
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
17/2013/CRZ
0,00 € Telefonica Slovakia, s.r.o. Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2013
Príkazná zmluva
2013/V-SLP-4/3
0,00 € Rothová Rudolfa, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2013
Príkazná zmluva
2013/V-SLP-4/4
0,00 € Brinzová Božena, Ing. Slovenská národná akreditačná služba