Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10583/1
328,00 € Niedel Štefan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
12. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10576/1
335,00 € Antalová Beata, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
12. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10576/2
501,00 € Gerhátová Eva, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
12. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10576/3
352,00 € Barič Július, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
11. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10507/3
577,00 € Janošek Jiří, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
11. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10542/1
309,00 € Ľalík Vladimír, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
11. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10572/1
465,00 € Tkáčiková Soňa, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
11. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10572/2
496,00 € Bujdoš Marek, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
11. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10557/1
477,00 € Dado Miroslav, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
10. Január 2023
Príkazná zmluva
22/2/10457/1
342,00 € Syčová Milada, Mgr. Ing., MPH Slovenská národná akreditačná služba
10. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10559/2
219,00 € Kadlec Igor, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
10. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10559/1
520,00 € Šturdzík Richard, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
5. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10571/1
348,00 € Jób Michal, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
5. Január 2023
Príkazná zmluva
22/2/10524/1
309,00 € Kóča Ferdinand, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
5. Január 2023
Príkazná zmluva
22/2/10524/2
309,00 € Čierna Helena, doc.Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10521/1
391,00 € Šeliga Karol, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
5. Január 2023
Príkazná zmluva
22/2/10529/1
691,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/2/10517/1
333,00 € Boďová Emília, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10545/1
498,00 € Gašparík Štefan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10535/1
336,00 € Válka Ladislav Slovenská národná akreditačná služba