Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Príkazná zmluva
23/1/11092/1
336,00 € Moravčík Ľubomír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
10. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/11098/1
319,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
10. Október 2023
Dohoda o splátkach
1197/2023
0,00 € Certipo spol. s r.o. Slovenská národná akreditačná služba
7. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/11062/1
204,00 € Vontszemű Katarína, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
6. Október 2023
Príkazná zmluva
23/1/11061/1
328,00 € Úradníček Juraj, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
6. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/11004/1
866,00 € Gerhátová Eva, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
6. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/11097/1
328,00 € Helbichová Zuzana, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
5. Október 2023
Príkazná zmluva
23/1/11070/1
204,00 € Bábelová Andrea, Mgr. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
4. Október 2023
Príkazná zmluva
23/1/11020/3
204,00 € Holečko Peter, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/10990/1
337,00 € Guláš Stanislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/1/10992/1
903,00 € Dian Marek, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/1/11079/1
405,00 € Grešáková Ľubomíra, MVDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/10969/4
313,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/10969/3
251,00 € Koleňák Roman, prof. Ing., PhD. IWE Slovenská národná akreditačná služba
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/10969/2
370,00 € Strapková Marta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
3. Október 2023
Príkazná zmluva
23/2/10969/1
448,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
2. Október 2023
Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb
1162/2023
0,00 € PACTUM PARK, s.r.o. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/10991/1
903,00 € Feketová Miroslava, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/10938/1
776,00 € Šrámek Juraj, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. September 2023
Príkazná zmluva
23/2/11036/1
297,00 € Števík Emil, Ing. Slovenská národná akreditačná služba