Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2024
Príkazná zmluva
24/1/11262/1
813,00 € Takáčová Alžbeta, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
19. Január 2024
Príkazná zmluva
24/1/11262/2
492,00 € Bujdoš Marek, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
19. Január 2024
Príkazná zmluva
24/1/11250/1
318,00 € Siažiková Blažena, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
18. Január 2024
Príkazná zmluva
24/2/11268/1
206,00 € Kopčák Peter, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
18. Január 2024
Dohoda o splátkach
SNAS-111/2024
0,00 € VUIS – CESTY, spol. s r.o. Slovenská národná akreditačná služba
18. Január 2024
Dohoda o splátkach
SNAS-112/2024
0,00 € SKÚŠOBŇA VETLAB, spol. s r.o. Slovenská národná akreditačná služba
17. Január 2024
Príkazná zmluva
23/2/11232/1
780,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Január 2024
Príkazná zmluva
24/1/11238/1
528,00 € Buchová Gabriela, PhDr. Bc., dipl. m. t. l, MPH Slovenská národná akreditačná služba
16. Január 2024
Príkazná zmluva
24/1/11238/2
580,00 € Regecová Ivana, MVDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
16. Január 2024
Príkazná zmluva
24/1/11238/3
337,00 € Takáčová Alžbeta, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
16. Január 2024
Príkazná zmluva
23/1/11215/1
442,00 € Filo Radovan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Január 2024
Príkazná zmluva
23/1/11215/2
204,00 € Holečko Peter, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
13. Január 2024
Príkazná zmluva
24/2/11252/1
424,00 € Gerhátová Eva, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
13. Január 2024
Príkazná zmluva
24/2/11252/2
254,00 € Strapková Marta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
13. Január 2024
Príkazná zmluva
24/2/11252/3
243,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
13. Január 2024
Príkazná zmluva
24/2/11252/4
249,00 € Koleňák Roman, prof. Ing., PhD. IWE Slovenská národná akreditačná služba
13. Január 2024
Príkazná zmluva
23/1/10991/2
1 037,00 € Feketová Miroslava, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
13. Január 2024
Príkazná zmluva
23/1/10991/2
1 037,00 € Feketová Miroslava, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
12. Január 2024
Príkazná zmluva
23/1/11214/1
204,00 € Zendulková Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
12. Január 2024
Príkazná zmluva
23/1/11214/2
448,00 € Škorňová Ingrid, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba