Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11199/1
319,00 € Zahorcová Miroslava, RNDr. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
19. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11199/2
393,00 € Tkáčová Jaroslava, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
19. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11150/1
664,00 € Žiaran Stanislav, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
19. December 2023
1610/2023
1610/2023
50,00 € Michal Hricovini Slovenská národná akreditačná služba
19. December 2023
1611/2023
1611/2023
50,00 € Ing. Jana Szemesová, PhD: Slovenská národná akreditačná služba
19. December 2023
1584/2023
1584/2023
50,00 € Ing. Ignác Kožej Slovenská národná akreditačná služba
19. December 2023
1585/2023
1585/2023
50,00 € Ing. Miroslav Prosňanský Slovenská národná akreditačná služba
15. December 2023
Príkazná zmluva
23/2/11206/1
204,00 € Judák Ján, Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
14. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11196/1
416,00 € Dian Marek, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
14. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11196/2
231,00 € Javorčík Ján, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
14. December 2023
Príkazná zmluva
23/2/11209/1
212,00 € Jób Michal, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
13. December 2023
Príkazná zmluva
23/2/11190/1
327,00 € Šimková Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
13. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11198/1
204,00 € Štelzer Martin, PhDr. Slovenská národná akreditačná služba
12. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11181/1
225,00 € Ilavská Soňa, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
9. December 2023
Príkazná zmluva
23/2/11191/1
237,00 € Guláš Stanislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
8. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11180/1
331,00 € Bahleda František, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11168/1
134,00 € Zajác Peter, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11169/1
258,00 € Zajác Peter, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11183/1
216,00 € Šarkan Branislav, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11183/2
319,00 € Frič Anton, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba