Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
1533/2023
1533/2023
50,00 € Ing. Radovan Filo Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1534/2023
1534/2023
100,00 € Ing. Angelika Kassai, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1535/2023
1535/2023
100,00 € PhDr. Eva Barátová, MPH Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1536/2023
1536/2023
50,00 € Ing. Jana Dolinská Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1537/2023
1537/2023
50,00 € RNDr. Marek Bujdoš, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1555/2023
1555/2023
50,00 € Ing. Miroslava Feketová Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1556/2023
1556/2023
50,00 € Ing. Mgr. Drahomíra Tomášková, PhD., MPH Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1559/2023
1559/2023
50,00 € Ing. Blažena Siažiková Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1560/2023
1560/2023
50,00 € Ing. Jana Markušová Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1561/2023
1561/2023
50,00 € Ing. Rastislav Vojtek, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
1562/2023
1562/2023
200,00 € RNDr. Aurélia Líšková, CSc. Slovenská národná akreditačná služba
2. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11143/1
219,00 € Slučiak Juraj, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
2. December 2023
Príkazná zmluva
23/2/11187/1
439,00 € Šimková Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
30. November 2023
Príkazná zmluva
23/2/11177/1
222,00 € Guláš Stanislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
30. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11165/1
207,00 € Purdešová Andrea, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11163/1
536,00 € Lengyel Ľubomír, Ing. , PhD. et PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11163/2
333,00 € Holečko Peter, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/1
381,00 € Matejov Ladislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/2
215,00 € Hatala Michal, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/3
698,00 € Otepka Igor, Ing. Slovenská národná akreditačná služba