Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10675/2
358,00 € Pondelík Marek, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10675/1
634,00 € Siažiková Blažena, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. Február 2023
Príkazná zmluva
23/2/10680/2
236,00 € Štefík Miroslav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10300/3
600,00 € Skácel František, doc. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
27. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10672/1
520,00 € Drozd Ján, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
27. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10638/1
736,00 € Kalaš Josef, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
27. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10638/2
348,00 € Šeliga Karol, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
27. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10638/3
331,00 € Hornáček Tomáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
25. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10678/1
331,00 € Hornáček Tomáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10634/4
888,00 € Bahleda František, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
22. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10617/1
691,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
22. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10647/1
355,00 € Balog Karol, prof. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
22/2/10455/1
333,00 € Boďová Emília, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
22/2/10455/2
257,00 € Gerhátová Eva, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
22/2/10455/3
339,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10609/1
334,00 € Lalík Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10609/2
334,00 € Konôpková Zuzana, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
23/2/10673/1
711,00 € Šimková Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10671/1
587,00 € Czocher Tibor, Ing., MPH Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10671/2
544,00 € Kúdelová Marcela, RNDr., DrSc. Slovenská národná akreditačná služba