Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10533/2
346,00 € Konôpková Zuzana, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10533/1
532,00 € Mudička Ján, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/2/10517/2
215,00 € Vozár Alojz Slovenská národná akreditačná služba
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10558/1
366,00 € Antóny Bartolomej, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10537/1
336,00 € Slučiak Juraj, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10536/1
664,00 € Kováč Karol, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10470/1
328,00 € Kašlíková Katarína, PhDr., PhD., MPH Slovenská národná akreditačná služba
4. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10470/2
230,00 € Zendulková Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
3. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10538/2
274,00 € Sičáková Alena, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
3. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10538/1
610,00 € Papaj Stanislav Slovenská národná akreditačná služba
3. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10528/3
324,00 € Slučiak Juraj, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
3. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10528/2
324,00 € Chamrazová Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
3. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10528/1
415,00 € Knorová Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
3. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10498/4
312,00 € Podmaník Tomáš Slovenská národná akreditačná služba
3. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10498/3
674,00 € Krčmáriková Jana, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
3. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10498/2
346,00 € Dudová Katarína, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
3. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10498/1
598,00 € Šujanová Zdenka, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
3. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10489/1
465,00 € Kromka Miroslav, RNDr., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
20. December 2022
Zmluva o výkone lektorskej činnosti
1994/2022
34,00 € LUCIA BOLDIZSÁROVÁ Slovenská národná akreditačná služba
22. December 2022
Príkazná zmluva
22/1/10532/1
336,00 € Janušicová Alexandra, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba