Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
1578/2023
1578/2023
50,00 € Ing. Igor Kadlec Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1579/2023
1579/2023
50,00 € Ing. Gordon Vitko Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1580/2023
1580/2023
50,00 € RNDr. Lýdia Králiková Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1581/2023
1581/2023
50,00 € Ing. Andrej Bohdaň Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1582/2023
1582/2023
50,00 € Ing. Peter Imrich CSc. Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1583/2023
1583/2023
50,00 € Ing. Marcel Ochodnický Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1586/2023
1586/2023
50,00 € Ing. Jaroslav Smolej Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1587/2023
1587/2023
50,00 € Ing. Vladimír Lalík, PhD. Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1588/2023
1588/2023
50,00 € Ing. Josef Kalaš Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1589/2023
1589/2023
50,00 € Ing. Tomáš Hornáček Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1590/2023
1590/2023
50,00 € Ing. Vladimír Priechodský PhD. Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1591/2023
1591/2023
50,00 € Ing. Robert Mrštica Slovenská národná akreditačná služba
6. December 2023
1592/2023
1592/2023
50,00 € Ing. Michal Horňak Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Príkazná zmluva
23/2/11186/1
222,00 € Koleňák Roman, prof. Ing., PhD. IWE Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11148/1
219,00 € Kuracina Richard, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11148/2
319,00 € Vrábel Ján, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Príkazná zmluva
23/1/11148/3
231,00 € Chlebo Ondrej, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Príkazná zmluva č. 1512/2023
1512/2023
200,00 € doc. Ing. Ľuba Fűzyová, CSc. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Príkazná zmluva č. 1513/2023
1513/2023
150,00 € Ing. Ján Judák, CSc. Slovenská národná akreditačná služba
5. December 2023
Príkazná zmluva č. 1514/2023
Príkazná zmluva č. 1514/2023
50,00 € Ing. Štefan Niedel Slovenská národná akreditačná služba