Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10579/2
499,00 € Juračka Oto, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
31. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10637/1
309,00 € Šimková Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
31. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10518/1
535,00 € Moravčík Ľubomír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
31. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10613/1
319,00 € Neslušan Miroslav, prof. Dr. Ing. Slovenská národná akreditačná služba
31. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10608/1
362,00 € Mladoš Robert, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
31. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10624/1
204,00 € Bobko Marek, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
31. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10621/1
333,00 € Chamrazová Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
31. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10619/1
201,00 € Mahrla Zdeno, RNDr., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
31. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10618/1
328,00 € Mahrla Zdeno, RNDr., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
31. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10637/2
236,00 € Štefík Miroslav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
30. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10630/1
361,00 € Ferencová Jana, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10568/1
245,00 € Beťko Viliam, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
27. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10565/1
733,00 € Bittnerová Ľudmila, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
27. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10565/2
445,00 € Petrovič Robert, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
27. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10606/1
446,00 € Horňak Michal, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
26. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10614/1
541,00 € Tkáčová Jaroslava, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
25. Január 2023
Príkazná zmluva
23/1/10602/1
204,00 € Bahleda František, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Január 2023
Príkazná zmluva
23/2/10601/1
134,00 € Kóča Ferdinand, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Január 2023
Príkazná zmluva
22/1/10480/1
542,00 € Ťapušová Lucie, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
21. Január 2023
Príkazná zmluva
22/2/10556/1
836,00 € Füzyová Ľuba, doc. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba