Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10617/1
691,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
22. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10647/1
355,00 € Balog Karol, prof. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
22/2/10455/1
333,00 € Boďová Emília, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
22/2/10455/2
257,00 € Gerhátová Eva, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
22/2/10455/3
339,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10609/1
334,00 € Lalík Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10609/2
334,00 € Konôpková Zuzana, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
23/2/10673/1
711,00 € Šimková Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10671/1
587,00 € Czocher Tibor, Ing., MPH Slovenská národná akreditačná služba
21. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10671/2
544,00 € Kúdelová Marcela, RNDr., DrSc. Slovenská národná akreditačná služba
17. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10655/1
724,00 € Müllerová Dagmar, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10655/2
1 496,00 € Hricová Jana, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
17. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10655/3
216,00 € Podsedníková Ľubica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10640/1
331,00 € Račka Karol, MVDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
17. Február 2023
Príkazná zmluva
23/2/10600/1
389,00 € Mészarošová Mária, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
15. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
289/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Slovenská národná akreditačná služba
15. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
290/2023
0,00 € VUIS – CESTY, spol. s r.o. Slovenská národná akreditačná služba
15. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
291/2023
0,00 € KONTROLTECH, s.r.o. Slovenská národná akreditačná služba
14. Február 2023
Príkazná zmluva
23/2/10646/1
252,00 € Magdechová Katarína, Ing., Ph.D. Slovenská národná akreditačná služba
14. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10555/1
408,00 € Lalík Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba