Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11163/2
333,00 € Holečko Peter, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/1
381,00 € Matejov Ladislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/2
215,00 € Hatala Michal, prof. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/3
698,00 € Otepka Igor, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/4
342,00 € Šarkan Branislav, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/5
309,00 € Demek Martin, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11146/6
301,00 € Horňak Michal, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11033/1
1 338,00 € Bujdoš Marek, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11147/1
343,00 € Vrábel Ján, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
29. November 2023
Príkazná zmluva
23/2/11178/1
728,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11167/1
498,00 € Slučiak Juraj, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11164/1
679,00 € Hricová Jana, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
28. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11164/2
349,00 € Macichová Michaela, Mgr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
25. November 2023
Príkazná zmluva
23/2/11176/1
339,00 € Obernauer Mária Jana, Ing., MSc. Slovenská národná akreditačná služba
25. November 2023
Príkazná zmluva
23/2/11172/1
309,00 € Mészarošová Mária, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
25. November 2023
Príkazná zmluva
23/2/11172/2
231,00 € Strapková Marta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
25. November 2023
Príkazná zmluva
23/2/11173/1
213,00 € Strapková Marta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22. November 2023
Príkazná zmluva
23/1/11145/1
231,00 € Horňak Michal, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. November 2023
Príkazná zmluva
23/2/11136/1
924,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. November 2023
Príkazná zmluva
23/2/11136/2
343,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba