Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10697/1
659,00 € Hricová Jana, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10698/1
465,00 € Belicová Zita, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10701/1
361,00 € Laceková Júlia, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10686/2
204,00 € Janušicová Alexandra, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10686/1
525,00 € Müllerová Dagmar, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10656/1
204,00 € Ondrašovičová Silvia, MVDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10651/3
349,00 € Konôpková Zuzana, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10651/2
562,00 € Polakovičová Eva, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10651/1
204,00 € Ondrašovičová Silvia, MVDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10683/2
333,00 € Maniur Milan Ioan, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10683/1
644,00 € Slučiak Juraj, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
9. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10697/2
158,00 € Minárik Gabriel, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/2/10707/2
336,00 € Tarcsi Attila, Ing., IWE Slovenská národná akreditačná služba
8. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/2/10707/1
427,00 € Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/2/10708/1
306,00 € Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/2/10708/2
201,00 € Tarcsi Attila, Ing., IWE Slovenská národná akreditačná služba
8. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/2/10709/1
306,00 € Vietoris Vladimír, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/2/10709/2
201,00 € Tarcsi Attila, Ing., IWE Slovenská národná akreditačná služba
7. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/1/10689/1
610,00 € Lengyel Ľubomír, Ing. , PhD. et PhD. Slovenská národná akreditačná služba
3. Marec 2023
Príkazná zmluva
23/2/10668/1
153,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba