Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11479/3
372,00 € Maniur Milan Ioan, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
24. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11479/4
269,00 € Frič Anton, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11428/3
694,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11462/1
270,00 € Strapková Marta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11520/1
245,00 € Závodná Katarína, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11410/1
160,00 € Čierna Helena, doc.Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11504/1
506,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11505/1
251,00 € Guláš Stanislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11480/1
365,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11509/1
363,00 € Dubnička Štefan, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11509/2
281,00 € Bednárik Tomáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11452/1
377,00 € Mojžišová Andrea, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11498/1
379,00 € Šoltýsová Henrieta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11498/2
627,00 € Velická Zuzana, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11503/1
546,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11499/3
626,00 € Šoltýsová Henrieta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11499/2
754,00 € Bujdoš Marek, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11499/1
1 029,00 € Šimonová Katarína, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11496/1
407,00 € Bílý Tomáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11501/3
368,00 € Buchová Gabriela, PhDr. Bc., dipl. m. t. l, MPH Slovenská národná akreditačná služba