Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11504/1
506,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11505/1
251,00 € Guláš Stanislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11480/1
365,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11509/1
363,00 € Dubnička Štefan, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11509/2
281,00 € Bednárik Tomáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11452/1
377,00 € Mojžišová Andrea, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11498/1
379,00 € Šoltýsová Henrieta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11498/2
627,00 € Velická Zuzana, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11503/1
546,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11499/3
626,00 € Šoltýsová Henrieta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11499/2
754,00 € Bujdoš Marek, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11499/1
1 029,00 € Šimonová Katarína, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11496/1
407,00 € Bílý Tomáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11501/3
368,00 € Buchová Gabriela, PhDr. Bc., dipl. m. t. l, MPH Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11501/2
359,00 € Mudička Ján, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11501/1
672,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
16. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11499/4
257,00 € Mudička Ján, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
14. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11464/1
540,00 € Priechodský Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
8. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11448/2
243,00 € Schreierová Eva, MVDr., MHA Slovenská národná akreditačná služba
7. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11495/1
260,00 € Galbička Daniel, Ing. Slovenská národná akreditačná služba