Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10655/3
216,00 € Podsedníková Ľubica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
17. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10640/1
331,00 € Račka Karol, MVDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
17. Február 2023
Príkazná zmluva
23/2/10600/1
389,00 € Mészarošová Mária, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
15. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
289/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Slovenská národná akreditačná služba
15. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
290/2023
0,00 € VUIS – CESTY, spol. s r.o. Slovenská národná akreditačná služba
15. Február 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
291/2023
0,00 € KONTROLTECH, s.r.o. Slovenská národná akreditačná služba
14. Február 2023
Príkazná zmluva
23/2/10646/1
252,00 € Magdechová Katarína, Ing., Ph.D. Slovenská národná akreditačná služba
14. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10555/1
408,00 € Lalík Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
14. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10554/1
754,00 € Lalík Vladimír, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
14. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10553/1
576,00 € Ochodnický Marcel, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
14. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10549/1
668,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
10. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10516/1
228,00 € Holko Ivan, doc. MVDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
10. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10516/2
313,00 € Polakovičová Eva, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
10. Február 2023
Príkazná zmluva
23/2/10604/1
204,00 € Makoš Dušan, Ing., CISA Slovenská národná akreditačná služba
10. Február 2023
Príkazná zmluva
23/1/10648/1
320,00 € Barátová Eva, PhDr., MPH Slovenská národná akreditačná služba
9. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10523/1
478,00 € Purdešová Andrea, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
9. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10523/2
341,00 € Pondelík Marek, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
9. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10523/3
341,00 € Takáčová Alžbeta, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
9. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10552/2
459,00 € Polakovičová Eva, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
9. Február 2023
Príkazná zmluva
22/1/10552/3
230,00 € Zendulková Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba