Centrálny register zmlúv

Slovenská národná akreditačná služba

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2024
Príkazná zmluva
24/1/11455/2
453,00 € Šrámek Juraj, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11465/1
685,00 € Hricová Jana, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
30. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11465/2
440,00 € Zuzulová Mária, Ing., MPH Slovenská národná akreditačná služba
29. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11512/1
276,00 € Kadlec Igor, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
29. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11499/5
993,00 € Tomášková Drahomíra, Ing., Mgr., PhD.,MPH Slovenská národná akreditačná služba
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11515/2
505,00 € Slučiak Juraj, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11515/1
385,00 € Kováč Karol, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11484/1
251,00 € Guláš Stanislav, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11482/2
419,00 € Veselovská Lenka, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11482/1
381,00 € Gerhátová Eva, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11517/1
385,00 € Chlebo Ondrej, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11517/2
744,00 € Bednárik Tomáš, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11517/3
267,00 € Holečko Peter, Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11484/2
160,00 € Polláková Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/2/11519/1
839,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
24. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11479/1
380,00 € Vojtek Rastislav, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
24. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11479/2
269,00 € Chamrazová Danica, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
24. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11479/3
372,00 € Maniur Milan Ioan, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
24. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11479/4
269,00 € Frič Anton, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
23. Máj 2024
Príkazná zmluva
24/1/11428/3
694,00 € Hrabinová Jarmila, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba