Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2014
Zmluva o spoločnom patente medzi Consejo Superior De Investigaciones Cientificas a STU v Bratislave
9001/0064/14
0,00 € Consejo Superior De Investigaciones Cientifical Slovenská technická univerzita v Bratislave
10. Máj 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu číslo: 26/1819
9013/0128/19
810,00 € Ing. Rastislav Ingeli, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. December 2014
Zmluva o dielo č. A1/49240/34/14; PO23 - "Zemplín - prevencia povodní a sucha - ZEMPPAS - projektová štúdia".
0102/0105/14
21 360,00 € .Slovenská technická univerzita v Bratislave Slovenský vodohospodársky podnik, š. p
22. December 2014
Kúpna zmluva č. ITMS 26210120008 - " Vstrekolis so sušičkou granutátu a temperačné zariadenie".
9099/0012/14
67 746,00 € 1.PLASTCOMPANY, spol. s r. o Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Apríl 2015
Dohoda o spolupráci pri vytváraní siete spolupráce vysokých škôl s podnikovou sférou; MTF č. 87/2015
0600/0030/15
0,00 € 1) Innov8, s. r. o. 2) Centrum VTI SR Slovenská technická univerzita v Bratislave
9. November 2021
Darovacia zmluva č. 0401/0151/21
0401/0151/21
2 000,00 € 365.nadácia Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Júl 2013
Kúpna zmluva č. 36/26240120029 - Manipulačný robotický systém
9001/0042/13
112 594,00 € 3D spol.s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. August 2022
Kúpna zmluva predmetu zákazky Technika pre výskumný projekt č. 2022/ATR9/1
0301/0137/22
214 680,00 € 3gon Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. August 2022
Kúpna zmluva predmetu zákazky Technika pre výskumný projekt č. 2022/ATR9/2
0301/0138/22
149 280,00 € 3gon Slovakia, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Február 2014
Darovacia zmluva - "Finančný dar na skvalitnenie výučby na odd. TV SjF STU".
0201/0008/14
760,00 € 3lobit, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Júl 2014
Príkazná zmluva č. 1/26240120037/2014 - "Zabezpečenie a realizácia VO na výber dodavateľa na dodanie tovarov a služieb v rámci projektu - Založenie výskumného centra pre analýzu a ochranu dát".
9001/0053/14
0,00 € 4procurement, s. r. o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
20. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služby
CVT/2014
70 789,50 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Máj 2015
Zmluva o dielo č. 21/26240220072/2015
9001/0035/15
Doplnená
236 400,00 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Máj 2015
Servisná zmluva č. 22/26240220072/2015
9001/0036/15
Doplnená
14 816,45 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
13. Júl 2016
Zmluva na poskytnutie služby č. 9014/0013/16
9014/0013/16
108 000,00 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
30. Jún 2021
Servisná zmluva č. 9001/0028/21
9001/0028/21
13 546,66 € A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. November 2015
Zmluva o dielo č. 0401/0033/15
0401/0033/15
0,00 € A1Synth, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí finančného daru č. 0101/0028/16
0101/0028/16
1 500,00 € A3M Apartmens, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. Október 2018
Sponzorská zmluva č. 0301/0067/18
0301/0067/18
0,00 € ABB s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
17. Október 2019
Memorandum o spolupráci č. 0501/0036/19
0501/0036/19
0,00 € ABC - Academic Business Centrum Slovenská technická univerzita v Bratislave