Centrálny register zmlúv

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 14/2024 R-STU
9003/0001/24
78 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Pensky s.r.o.
14. Máj 2024
Poistná zmluva č.9701/0013/24 (9661001056)
9701/0013/24
6 916,21 € UNIQA pojišťovna, a.s.., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská technická univerzita v Bratislave
14. Máj 2024
Poistná zmluva č.9701/0012/24 (9661001055) RZ č. 1988/2024
9701/0012/24
4 146,34 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 62/2324
9013/0277/24
1 115,00 € Mgr. Paulína Lenartová Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Erasmus+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 61/2324
9013/0278/24
1 115,00 € Mgr. Peter Bobalik Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie číslo: 59/2324
9013/0280/24
900,00 € prof. Ing. Roland Jančo, PhD. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 71/2022
9013/0249/24
1 720,00 € prof. Dr. Sc. Mykola Savytskyi Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 25/2022
9013/0260/24
1 310,00 € Ing. Roksolana Fromel Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 26/2022
9013/0261/24
1 310,00 € Ing. Michaela Lelovská Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na Erasmus+ mobilitu zamestnancov na výučbu medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 70/2022
9013/0262/24
1 720,00 € Assoc. prof. Maryna Bordun Ph.D. Eng Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad č. 9013/0282/24
9013/0282/24
0,00 € Georgy Salko Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78670-2
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kolett Klein
20. Máj 2024
Zmluva o prevode práva na riešenie č. 9001/0030/24
9001/0030/24
30,00 € Ing. Filip Zúbek Slovenská technická univerzita v Bratislave
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78617-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Miroslava Suchánková
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78615-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Kristína Srnková
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78606-2
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Róbert Garai
18. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78629-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Zuzana Gazdíková
17. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78625-1
112,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Olena Chernova
17. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78583-2
254,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Stanislava Popelková
17. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní študentov
78603-1
224,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Matúš Orság