Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Bezodťahový digestor“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-007_2023
38 400,00 € ProScience Tech s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Suchý lab na tlač fotografií“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-009_2023
328 800,00 € NORITEK s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Prístroj na zaisťovanie kontaktných biologických stôp“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-010_2023
265 782,00 € KVANT spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Digitálny mikroskop“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-011_2023
478 080,00 € KVANT spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Georadary Typ I a II“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-012_2023
199 680,00 € KVANT spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004864-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004864-001_2023
968 478,00 € Porsche Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004862-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004862-001_2023
967 470,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004863-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004863-001_2023
822 885,00 € Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004883-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004883-001_2023
908 400,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004884-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004884-001_2023
887 028,00 € KIA Bratislava s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004762-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004762-001_2023
2 798 400,00 € AUTO - IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004762-002
SE_ZM_SE-OD1-2023-004762-002_2023
1 142 400,00 € AUTO - IMPEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004715-001
SE_ZM_SE-OD1-2023-004715-001_2023
509 524,00 € IMIDJEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004326-002
SE_ZM_SE-OD1-2023-004326-002_2023
Doplnená
77 787,90 € IMIDJEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Október 2023
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
SE_ZM_ SE-VO2-2023-004355-09_2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – germicídne žiariče“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-005_2023
16 178,40 € ITES Vranov, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Magnetické miešadlo s ohrevom“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-006_2023
1 989,12 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Október 2023
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup laboratórnych prístrojov a zariadení – Kombinovaná laboratórna chladnička“.
SE_ZM_SE-VO1-2023-004439-008_2023
20 966,40 € Hermes LabSystems, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004325-002
SE_ZM_SE-OD1-2023-004325-002_2023
320 404,40 € IMIDJEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-OD1-2023/004325-003
SE_ZM_SE-OD1-2023-004325-003_2023
40 631,80 € IMIDJEX spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)