Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/360045
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-360045_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/296222
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-296222_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/298746
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-298746_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/315454
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-315454_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/396669
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-396669_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/396726
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-396726_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/397694
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-397694_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/397723
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-397723_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/397910
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-397910_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/397922
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-397922_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/403850
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-403850_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/404145
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-404145_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
8. Január 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2023/414248
SE_ZM_OU-BA-MPO-2023-414248_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
4. Január 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-VO2-2023-004804-008_2024
28 602,24 € NILTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
12. December 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-010_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobné evidenčné číslo nájomcu: 287327
12. December 2023
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004868-011_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobné evidenčné číslo nájomcu: 300554
12. December 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-018_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobné evidenčné číslo nájomcu: 6011421
12. December 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2023-004289-014_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Osobné evidenčné číslo nájomcu: 3009798
22. December 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
SE_ZM_0301-0091-23_2023
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
29. December 2023
Zmluva o výpožičke
PPZ-ODP2-2023-074480-014
0,00 € SkyToll, a. s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)