Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
SE_ZM_122422704_2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. Máj 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 18/2024
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-003126-003_2024
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
9. Máj 2024
Zmluve o dielo č. SE-OI2-2024/000158-020 na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie odborného dohľadu projektanta na akciu SOŠ PZ Pezinok, rekonštrukcia ubytovne „A“ a „B“
SE_ZM_SE-OI2-2024-000158-020_2024
7 099,50 € Ing. arch. Rudolf Melčák - ArchiD Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a vonkajších priestorov č. SE-OHZ4-2024/003126-002
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-003126-002_2024
0,00 € Incheba, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
30. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002774-003_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) plk. Ing. Jozef Masnica
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002774-005_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Mgr. Patrik Mikita
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002774-006_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) pplk. Ing. Mgr. Tatiana Bánovská
30. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002774-004_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ing. Jozef Ďurčo
29. Apríl 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002778-008_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Mgr. Nadežda Kompasová
26. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/337346
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-337346_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
26. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/364934
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-364934_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
26. Apríl 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/338259
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-338259_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Apríl 2024
Rámcová dohoda
SE_ZM_VO2-2024-000510-023_2024
100 576,40 € DANUBIA a.s, a Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OK3-2024-001413-014_2024
350 442,00 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OK3-2024-001413-013_2024
239 820,00 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda na samopal s príslušenstvom
SE_ZM_SE-VO2-2024-000219-105_2024
65 970,00 € W.A.R. Defender s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda na útočnú pušku s príslušenstvom
SE_ZM_SE-VO2-2024-000219-106_2024
145 646,40 € ERIK JV s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda na ostreľovaciu pušku s príslušenstvom
SE_ZM_SE-VO2-2024-000219-107_2024
151 065,00 € W.A.R. Defender s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda na podpornú ostreľovaciu pušku s príslušenstvom
SE_ZM_SE-VO2-2024-000219-108_2024
72 056,40 € W.A.R. Defender s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
23. Apríl 2024
Rámcová dohoda na renováciu samopalu
SE_ZM_SE-VO2-2024-000219-109_2024
122 538,60 € BLACK MARKET s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)