Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-027_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) mjr. Mgr. Marta Barátová
28. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-033_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) kpt. Mgr. Michaela Pirťanová
29. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) mjr. Ing. Miroslav Maščuch
29. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-022_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) npor. Bc. Juraj Ďurina
29. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-031_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) por. Bc. Ján Sekerák, LL.M.
29. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-030_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) npor. Mária Pavlatovská
29. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-021_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) kpt. JUDr. Tomáš Kuťka
29. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-039_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) plk. Ing. Rastislav Polakovič
29. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-038_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) plk. Ing. Ján Dudáš
29. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-026_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) kpt. Mgr. Andrej Vincúr
30. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní v služobnom apartmáne a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002774-014_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) mjr. Miroslav Paluch
30. Máj 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a parkovacieho státia a dohoda o zrážkach zo mzdy
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002775-007_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Nora Mackovičová
31. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA č. SVO-RVO2-2024/000494
SE_ZM_SVO-RVO2-2024-000494_2024
407 953,68 € Porsche Slovakia, spol. s r.o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. Máj 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002778-011_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Mgr. Petronela Noskovičová
28. Máj 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002778-012_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
28. Máj 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002778-013_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ing. Zsolt Kurcz
23. Máj 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OK3-2024-003423-001_2024
609 900,00 € FINTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
21. Máj 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Laboratórne sklo“.
SE_ZM_VO2-2024-000646-012_2024
2 260,61 € ITES Vranov s. r. o., Vranov nad Topľou Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
SE_ZM_SE-OK3-2024-001417-014_2024
161 970,30 € ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
20. Máj 2024
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu
SE_ZM_SE-OHZ4-2024-002778-010_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Milan Náhlik