Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Nájomná zmluva
SE_ZM_804690044-2-2024-NZP_2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
22. Február 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2024/002986-002
SE_ZM_SE-OD1-2024-002986-002_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Ministerstvo financií Slovenskej republiky
22. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2024/002868-003
SE_ZM_SE-OD1-2024-002868-003_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
20. Február 2024
Realizačná zmluva
SE_ZM_SE-OHZ3-2024-002852-010_2024
0,00 € Mühlbauer ID Services GmbH Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
20. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Mikroskop – riadiaca jednotka s kamerou, LCD monitorom a 1 TB pevným diskom“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004220-006-001_2024
167 142,00 € KVANT spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
20. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Prístroj na stanovenie bodu vzplanutia v uzatvorenom kelímku metódou Pensy Martens podľa normy STE EN ISO 2719“
Číslo zmluvy SE_ZM_SE-VO2-2023-004220-006-002_2024
41 040,00 € KVANT spol. s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
16. Február 2024
Realizačná zmluva
OVO_ZM_VO1-2024/000690-005_2024
0,00 € Ernst & Young, s. r. o Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
15. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok“
SE_ZM_VO-2024-000474_2024
460 800,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
15. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Nákup testov na detekciu požitia omamných a psychotropných látok“
SE_ZM_VO-2024-000473_2024
153 600,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
14. Február 2024
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. SE-OD1-2024/002986-001
SE_ZM_SE-OD1-2024-002986-001_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Akadémia Policajného zboru v Bratislave
14. Február 2024
Zmluva o prevode správy č. 65/2023/MPO
SE_ZM_65-2023-MPO_2024
0,00 € Okresný úrad Prešov Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. Február 2024
Kúpna zmluva na predmet zákazky: „Forenzné svietidlá a príslušenstvo 2“
SE_ZM_SE-VO2-2023-004220-007_2024
633 096,00 € KVANT spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
13. Február 2024
Zmluva o výpožičke
SE_ZM_ SE-OHZ2-2024-003113-002_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky) Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej
8. Február 2024
Zmluva na dodávku potravín č. VO1-2024/000325-005
SE_ZM_VO1-2024-000325-005_2024
16 885,05 € P E Z A a.s., Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2024-003015_2024
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. Február 2024
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
SE_ZM_OU-KE-MPO-2024-000578_2024
0,00 € Okresný úrad Košice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
6. Február 2024
Zmluva o prevode správy č. OU-BA-MPO-2024/277844
SE_ZM_OU-BA-MPO-2024-277844_2024
0,00 € Okresný úrad Bratislava Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
5. Február 2024
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2023/004769-006
SE_ZM_SE-VO2-2023-004769-006_2024
16 650,93 € NILTEX s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Február 2024
Zmluva na dodávku potravín č. VO1-2023/000200-004
SE_ZM_VO1-2023-000200-004_2024
40 158,60 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
2. Február 2024
Zmluva na dodávku potravín č. VO1-2023/000202-004
SE_ZM_VO1-2023-000202-004_2024
76 335,23 € INMEDIA, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)